Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Inform EMN analyzuje motiváciu ľudí k dobrovoľnému návratu

Aké stimuly vplývajú na rozhodnutie štátnych príslušníkov tretích krajín dobrovoľne sa vrátiť do svojej krajiny? Nový inform EMN sa zaoberá otázkou dobrovoľných návratov z členských štátov EÚ a Nórska po vydaní rozhodnutia o návrate alebo očakávajúc toto rozhodnutie.

28. júl 2022

Inform: Uplatňovanie smernice o dočasnej ochrane pre vysídlené osoby

Podľa UNHCR k začiatku júla 2022 opustilo Ukrajinu viac ako 5,4 milióna Ukrajincov v snahe nájsť bezpečie v susedných krajinách EÚ ako i v tretích krajinách, vrátane Moldavska. Európska migračná sieť zmapovala, ako členské štáty EÚ v praxi uplatňujú smernicu o dočasnej ochrane *, ktorá bola po prvýkrát aktivovaná Radou EÚ 4. marca 2022 s cieľom efektívne pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

21. júl 2022

Výročná správa EMN približuje trendy z oblasti migrácie a azylu v roku 2021

Európska migračná sieť vydala Výročnú správu o migrácii a azyle, ktorá poskytuje prehľad o vývoji v tejto oblasti v členských štátoch EÚ, Nórsku a Gruzínsku v roku 2021. K výzvam v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa pridali ďalšie v dôsledku politických nepokojov, ktoré vyvolali tlak na azylové systémy v členských štátoch. V dôsledku nových, ako aj pretrvávajúcich výziev bolo potrebné aktualizovať systémy riadenia migrácie a zabezpečenia ochrany utečencov.

24. jún 2022

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN