Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Inform EMN: Prilákanie a udržanie zahraničných výskumníkov

Výskumníci z krajín mimo EÚ môžu byť dôležitým zdrojom expertízy a vedomostí pre európske univerzity a výskumné inštitúcie. Najnovší inform Európskej migračnej siete poskytuje prehľad opatrení prijatých členskými štátmi EÚ s cieľom zvýšiť svoju atraktívnosť pre zahraničných výskumníkov. Popisuje tiež hlavné výzvy a dobrú prax pri ich získavaní a udržiavaní.

10. máj 2022

Inform EMN o prevencii, odhaľovaní a riešení situácií, kedy dochádza k zneužívaniu povolenia na pobyt na účel štúdia v EÚ

Aké procesy majú zavedené členské krajiny EÚ s cieľom predísť a odhaliť zneužívanie povolenia na pobyt na účel štúdia pre štátnych príslušníkov tretích krajín? Inform EMN: Prevencia, odhaľovanie a riešenie situácií, kedy dochádza k zneužívaniu povolenia na pobyt na účel štúdia v EÚ poskytuje komparatívny prehľad postupov, skúseností a príkladov dobrej praxe v členských krajinách EÚ v tejto oblasti.

13. apríl 2022

Spoločný inform EMN a OECD – Partnerstvá v oblasti mobility zručností: inovatívne prístupy k legálnej migrácii

Demografické zmeny, technologický rozvoj a narastajúca mobilita pracovníkov postavili krajiny EÚ, ale aj krajiny mimo EÚ pred mnohé výzvy. Nový spoločný inform EMN a OECD – Partnerstvá v oblasti mobility zručností: inovatívne prístupy k legálnej migrácii skúma výhody, ale aj výzvy spojené so zavádzaním rôznych inovatívnych prístupov a iniciatív v oblasti pracovnej migrácie, akými sú aj Partnerstvá v oblasti mobility zručností (Skills Mobility Partnerships – SMPs).

13. apríl 2022

Správa EMN: Deti v migrácii 2020

Ako členské štáty EÚ a Nórsko zabezpečujú starostlivosť a ochranu detí, ktoré prichádzajú do ich krajín, a aké opatrenia sú zavedené v súvislosti s opatrovníctvom, vzdelávaním, prístupom k spravodlivosti, ale aj v reakcii na pandémiu COVID-19? Dočítate sa v novej správe Európskej migračnej siete, ktorá mapuje legislatívu, politiky a prax v tejto oblasti v členských štátoch EÚ za rok 2020.

09. marec 2022

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN