Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Image

Ad hoc otázky EMN

Systém ad hoc otázok EMN umožňuje rýchlu výmenu špecifických informácií o migrácii a medzinárodnej ochrane medzi členskými štátmi EÚ, Nórskom a Európskou komisiou. Ročne EMN odpovie v priemere na 100 ad hoc otázok.

V rámci EMN sa odpovede na ad hoc otázky vymieňajú podľa presne stanovených pravidiel a slúžia pri príprave politík, legislatívy alebo rôznych strategických či informačných dokumentov. Niektoré ad hoc otázky sa využívajú ako podklad pri písaní publikácií EMN ako sú napr. štúdie a informy. V Slovenskej republike systém ad hoc otázok EMN spravuje IOM ako koordinátor národných aktivít EMN.

Témy a kompilácie odpovedí

Verejné kompilácie odpovedí na ad hoc otázky sú uverejňované v angličtine na centrálnej webovej stránke EMN v týchto tematických kategóriách:

  • Acquis EÚ
  • Azyl
  • Cirkulárna migrácia
  • Ekonomická migrácia
  • Hranice
  • Integrácia
  • Legálna migrácia
  • Maloletí bez sprievodu
  • Medzinárodná ochrana 
  • Migrácia a rozvoj
  • Migrácia študentov
  • Návraty
  • Neregulárna migrácia
  • Obchodovanie s ľuďmi
  • Organizácia politík
  • Pobyt
  • Štatistiky
  • Vízová politika
  • Zlúčenie rodiny
  • Ostatné

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN