Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Zahraničné podujatia EMN

Podobne ako na Slovensku organizujú odborné podujatia o migrácii aj zástupcovia EMN v iných členských štátoch EÚ a Nórsku alebo Európska komisia ako koordinátor siete. Každý rok sa uskutočnia desiatky konferencií, okrúhlych stolov alebo seminárov. Od roku 2020 sú niektoré podujatia dostupné online aj pre verejnosť.

Témy podujatí zvyčajne súvisia so zameraním štúdií, ktoré EMN v danom roku vypracováva, alebo s témou, ktorá je pre členskú krajinu aktuálna. Na podujatiach majú účastníci možnosť nielen získať najnovšie informácie o špecifickej oblasti migrácie, ale dozvedieť sa aj o osvedčených postupoch a praxi členských štátov EÚ a iných krajín. Medzi prednášajúcimi sú okrem národných expertov tiež odborníci z inštitúcií EÚ, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti. Podujatia na úrovni EÚ sa niekedy realizujú v spolupráci s inými organizáciami, ktoré sú aktívne v témach medzinárodnej migrácie. 

Národné a európske konferencie

Národné konferencie EMN sa organizujú podľa potrieb členských štátov EÚ a Nórska. Okrem národných konferencií EMN organizuje medzinárodné konferencie na vysokej úrovni a to v rámci predsedníctva členského štátu EÚ v Rade EÚ (tzv. výročné konferencie EMN, angl. EMN Annual Conferences). Výročné konferencie sa preto uskutočňujú spravidla dvakrát do roka. Medzi nedávne konferencie patrili:

Iné európske konferencie EMN

2019 | Konferencia EMN, Rady Európy a Európskej komisie | Effective alternatives to the detention of migrants

Národné konferencie EMN

2022 | EMN Chorvátsko | Women in Migration

2022 | EMN Belgicko | Skills Mobility Partnerships

2021 | EMN Luxembursko | Detecting and protecting vulnerable migrants

 

Diskusné okrúhle stoly

EMN podporuje tvorbu migračných politík v EÚ aj upozorňovaním na inovatívne myšlienky a netradičné prístupy k otázkam medzinárodnej migrácie. Slúžiť na to majú od roku 2020 diskusné okrúhle stoly EMN (angl. EMN Roundtables), ktoré môžu mať formu celodenných alebo kratších (virtuálnych) stretnutí. Od roku 2020 EMN uskutočnila nasledujúce okrúhle stoly:

Okrúhle stoly EMN a Svetovej banky (Footprint Series)

09/2021 | Circular Migration for Low- and High-Skilled: A New Paradigm?

06/2021 | New approaches to EU migration: Innovations in designing and implementing new labor migration pathways

04/2021 | Public perceptions of migration

Semináre na aktuálne témy

V rámci EMN sa organizuje množstvo národných a európskych seminárov, ktoré predstavujú výstupy EMN a iných aktérov na aktuálne migračné témy. Nižšie nájdete vybrané celoeurópske semináre:

Výročné konferencie v rámci predsedníctva Rady EÚ:

Digital transformation in migration | EMN Portugalsko | 2021

Webináre o deťoch v migrácii:

Access to housing and education for children in migration: challenges and good practices | 2021
Young migrants in transition to adulthood | 2021
Missing unaccompanied children in the European Union | 2020

Webináre o dopade pandémie COVID-19 na migráciu z pohľadu EÚ:

EU and OECD Member States responses to managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic  | 2020
Impact of COVID-19 on international students in EU and OECD Member States | 2020
Maintaining labour migration in essential sectors in times of pandemic | 2020
Impact of COVID-19 on remittances in EU and OECD countries | 2020

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN