Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

EMN Glossary

Vzdelávacia aktivita Cieľ Európa

Diskutujte o migračných politikách a sledujte dopady svojich rozhodnutí

Migrácia je komplexná téma a k jej porozumeniu prispieva okrem iného diskusia založená na znalosti faktov a súvislosti. Tento inovatívny vzdelávací a školiaci nástroj pomáha študentom a odborníkom viesť hlbšiu diskusiu o problémoch a príležitostiach migrácie a integrácie.

Cieľ Európa je vzdelávací a školiaci nástroj založený na hraní rolí pre skupiny 4 až 6 účastníkov. Počas 90 minút hráči zažijú komplexný proces rozhodovania o migračných politikách, ktorý zahŕňa rôznych aktérov s niekedy protichodnými záujmami. Tento nástroj ilustruje reálne dopady, ktoré majú politické rozhodnutia na migrantov a verejnosť v hostiteľských krajinách. Vzdelávací nástroj bol vytvorený Európskou migračnou sieťou (EMN).

Ide o diskusnú aktivitu, ktorá pomáha používateľom pochopiť zložitosť rozhodovania o migrácii. Účastníci preberajú úlohy rôznych zainteresovaných strán v oblasti migrácie a ponoria sa do príbehov o migrácii a integrácii na úrovni EÚ, ich krajiny a mesta. Príbehy sú založené na výskume a dôkazoch. Ilustrujú potenciálne dôsledky rozhodnutí o migračnej politike pre rôzne skupiny migrantov, ako sú utečenci a žiadatelia o azyl, pracovní a neregulárni migranti a občania krajín EÚ, kde sa imigranti usadzujú.

Predstavujeme vám Cieľ Európa:

Pre koho je táto vzdelávacia aktivita určená?

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia od 16 rokov a dospelí. Testovalo ju viac ako 230 používateľov vrátane vysokoškolských študentov, odborníkov na migráciu a odborníkov z praxe.

Tento inovatívny nástroj vzdelávania a odbornej prípravy umožní učiteľom, pracovníkom s mládežou alebo iným záujmovým skupinám používať túto aktivitu pri práci a diskusii na tému migrácie.

Čo sa naučíte?

Študenti si môžu vyskúšať rolu ministra, eurokomisára, starostu alebo zástupcu mimovládnej organizácie a prijímať rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú tvorbu migračných politík, ako aj životy troch konkrétnych migrantov: Yulie, Ahmeda a Sunila. Okrem diskusie a argumentácie majú študenti možnosť rozšíriť si svoje znalosti o migrácii na Slovensku a vo svete.

Hráči môžu:

  • zažiť zložitosť rozhodovania o migrácii na rôznych úrovniach: EÚ, vnútroštátnej alebo mestskej;
  • zoznámiť sa s pozíciami a záujmami rôznych aktérov: tvorcov politík na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, zástupcov občianskej spoločnosti, zamestnávateľov, združení migrantov, rôznych skupín občanov EÚ;
  • zvážiť možné vplyvy migračnej a integračnej politiky na rôzne skupiny migrantov: žiadateľov o azyl a utečencov, neregulárnych migrantov, pracovných migrantov;
  • rozvíjať zručnosti pre 21. storočie, akými sú napríklad kritické myslenie, spolupráca, komunikácia alebo vedenie.

Pedagógovia a školitelia získajú:

  • Inovatívny nástroj vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý učí a zvyšuje informovanosť o politicky a sociálne dôležitých otázkach.
  • Prispôsobený podkladový materiál, ktorý rýchlo predstaví nástroj a témy, ktoré sú v ňom zahrnuté, a vedie hráčov k ďalším prípravným prácam na zlepšenie ich vzdelávacích skúseností.

Ako postupovať?

Ak chcete použiť verziu typu print-and-play:

  • vytlačte obsah uvedený nižšie podľa pokynov na prvej strane každého dokumentu;
  • podľa potreby rozstrihajte;
  • podľa potreby zložte;
  • hrajte podľa pokynov v Knihe pravidiel.

Presnejší postup nájdete vo videu:

Kontaktujte nás

Pre učiteľov a pracovníkov s mládežou ponúkame možnosť školenia, ktoré predstaví, ako používať túto aktivitu pri práci a diskusii s mladými ľuďmi na tému migrácie.

Ak máte záujem uskutočniť workshop na vašej škole alebo pre skupinu mladých ľudí (mimo školy) s účasťou zástupcu našej organizácie, napíšte nám na: ncpslovakia@iom.int.

Vzdelávacia aktivita je dostupná vo viacerých jazykoch, vrátane angličtiny, francúzštiny a nemčiny.

Cieľ Európa v číslach:

0
Počet účastníkov
0
Počet zorganizovaných workshopov

Stiahnite si:

Karty: vystrihnite a hrajte

Image

Roly: vystrihnite, prehnite a hrajte

Image

Pravidlá: prečítajte si ich a postupujte podľa nich

Image

Mapa: položte ju na stôl počas toho, ako budete hrať

Image

Žetóny: vystrihnite si ich a použite ich pri hlasovaní a sledovaní smerovania migrantov a verejnosti EÚ

Image

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN