Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Organizácia systému migrácie a azylu v SR

EMN pripravilo prehľad o organizácii systému migrácie a azylu v SR.

Dokument približuje základný inštitucionálny rámec a zodpovednosti jednotlivých aktérov pôsobiacich v oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR.

Je dostupný v slovenskom i anglickom jazyku. Viac informácií nájdete tu

21. október 2020

Inform EMN a OECD o dopade COVID-19 na zahraničných študentov

Väčšina krajín EÚ a OECD v odpovedi na globálnu krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 zatvorila svoje národné hranice. Rovnako bolo dočasne zatvorených veľa univerzít a zahraniční študenti čelili rôznym ťažkostiam napr. pri prijatí alebo zápise na vysoké školy. Prečítajte si nový Inform, ktorý mapuje dopady pandemickej situácie a opatrenia zavedené na ich zmiernenie vo vzťahu k zahraničným študentom v krajinách EÚ a OECD.

18. september 2020

Nový Inform: Reakcie členských štátov EÚ a OECD na riadenie povolení na pobyt a nezamestnanosť migrantov počas pandémie Covid-19

EMN spoločne s OECD spracovala do Informu, aké reakcie a opatrenia členské štáty EÚ a OECD zaviedli v súvislosti s manažovaním povolení na pobyt a nezamestnanosťou migrantov počas pandémie Covid-19. Podľa hlavných zistení sú zraniteľné komunity vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín špeciálne zasiahnuté dôsledkami pandémie. Mnohé krajiny zaviedli dočasné opatrenia v súvislosti so spracovaním žiadostí o vydanie a predĺženie povolenia na pobyt, aby tak predišli situáciám, pri ktorých by sa mohli legálne zdržiavajúci sa migranti ocitnúť v neregulárnej situácii.

17. august 2020

Súhrnná správa EMN o spôsoboch nadobúdania občianstva v členských krajinách EÚ príslušníkmi tretích krajín

V posledných rokoch sa otázka integrácia prostredníctvom získania občianstva stala dôležitou témou v mnohých členských krajinách EÚ, aj vzhľadom na zvyšujúci sa počet migrantov prichádzajúcich do EÚ. Nová súhrnná správa EMN zverejnená na túto tému ukazuje, že občianstvo vnímajú členské krajiny ako uľahčenie alebo zavŕšenie integračného procesu migranta do spoločnosti hosťujúcej krajiny.

21. júl 2020

Nová Výročná správa o migrácii a azyle v Slovenskej republike za rok 2019

Správa informuje o najdôležitejších zmenách, vývoji a aktivitách v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku v roku 2019. V Slovenskej republike ide o jedinú publikáciu tohto druhu, v ktorej sa každoročne mapujú všetky oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, a to aj v kontexte politík a právnych predpisov EÚ.

17. júl 2020

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN