Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

EMN Slovensko odprezentovalo novú vzdelávaciu aktivitu Cieľ Európa

Návštevníci osláv Dňa Európy v Starej tržnici v Bratislave mali možnosť spoznať novú vzdelávaciu aktivitu EMN Cieľ Európa, po prvýkrát v slovenskom preklade. Žiaci, študenti, ich učitelia ako i širšia verejnosť si otestovali svoje vedomosti o migrácii na Slovensku a vo svete, pozreli si prezentačné video o tejto aktivite a zároveň sa zoznámili s jej tlačenou verziou.

14. jún 2022

Štúdia EMN o zaistení a alternatívach k zaisteniu

Aké postupy využívajú členské štáty pri umiestnení osôb do zaistenia alebo pri poskytnutí alternatív k zaisteniu? Najnovšia štúdia Európskej migračnej siete poskytuje prehľad o podobnostiach, rozdieloch, výzvach a dobrej praxi vo využívaní zaistenia a alternatív k zaisteniu v rámci medzinárodnej ochrany a návratových konaní.

02. jún 2022

Inform EMN: Prilákanie a udržanie zahraničných výskumníkov

Výskumníci z krajín mimo EÚ môžu byť dôležitým zdrojom expertízy a vedomostí pre európske univerzity a výskumné inštitúcie. Najnovší inform Európskej migračnej siete poskytuje prehľad opatrení prijatých členskými štátmi EÚ s cieľom zvýšiť svoju atraktívnosť pre zahraničných výskumníkov. Popisuje tiež hlavné výzvy a dobrú prax pri ich získavaní a udržiavaní.

10. máj 2022

Inform EMN o prevencii, odhaľovaní a riešení situácií, kedy dochádza k zneužívaniu povolenia na pobyt na účel štúdia v EÚ

Aké procesy majú zavedené členské krajiny EÚ s cieľom predísť a odhaliť zneužívanie povolenia na pobyt na účel štúdia pre štátnych príslušníkov tretích krajín? Inform EMN: Prevencia, odhaľovanie a riešenie situácií, kedy dochádza k zneužívaniu povolenia na pobyt na účel štúdia v EÚ poskytuje komparatívny prehľad postupov, skúseností a príkladov dobrej praxe v členských krajinách EÚ v tejto oblasti.

13. apríl 2022

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN