Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Vzdelávací seminár o migrácii

Trojdňový seminár EMN tvorí od roku 2012 na Slovensku jedinečný vzdelávací priestor o migrácii a príležitosť na nadviazanie nových kontaktov, výmenu skúseností a diskusiu s renomovanými expertmi zo zahraničia a zo Slovenska. Doteraz ho absolvovalo viac ako 600 účastníkov, ktorí si vypočuli vyše 120 prednášajúcich. 

Ochrana migrantov v zraniteľných situáciách - IOM Reporter 2023

Migrácia v multilaterálnom svete - vzdelávací seminár 2021 v kocke

Cieľom tohto intenzívneho podujatia je poskytnúť odborníkom zo štátnych inštitúcií, neziskového sektora, výskumných organizácií, akademickej obce, médií a iných relevantných subjektov všestranné a aktuálne informácie o medzinárodnej migrácii a týmto spôsobom podporiť tvorbu politík na Slovensku. Od roku 2017 sa seminára zúčastňujú aj zástupcovia iných národných kontaktných bodov EMN.

Súčasťou programu sú aj večerné sprievodné podujatia pre verejnosť.

Témy a výstupy 9 ročníkov seminára:

V roku 2016 sa seminár neuskutočnil kvôli prebiehajúcej predsedníckej konferencii, ktorú organizovala EMN Slovensko, a v roku 2020 kvôli opatreniam súvisiacich s pandémiou COVID-19.

2023 | Ochrana migrantov v zraniteľných situáciách

2021 | Migrácia v multilaterálnom svete (online)

2019 | Dopady a príležitosti medzinárodnej migrácie

2018 | Príčiny a dôsledky nútenej migrácie

2017 | Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí

2015 | Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva

2014 | Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia

2013 | Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie

2012 | Migrácia globálne a lokálne

Čo o seminári hovoria účastníci:

Veľmi dobrá kombinácia prednášajúcich zameraných na výskum a na prax. Široké spektrum informácií robí seminár obohacujúcim zážitkom. Dĺžka prednášok zodpovedá didaktickému charakteru tohto vzdelávacieho podujatia a nie iba ďalšiemu stretnutiu výskumníkov s krátkymi prezentáciami.

Výborné sprievodné podujatia.

Chcel by som sa vám poďakovať za možnosť zúčastniť sa vášho Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii. Celý seminár bol veľmi zaujímavý s množstvom zahraničných expertov a konečne to bolo podujatie, na ktorom sa človek aj niečo naučil a dozvedel sa iné ako verejne prezentované informácie.

Veľmi dobrý a ambiciózny program. Viem koľko práce dá zorganizovať podujatie. Skvelá práca.

Pozrite si prednášky:

Ako pomáha Slovensko migrantom a utečencom? | panelová diskusia | 2021
Melissa Siegel: Debunking migration myths and misconceptions | 2021

Celú sériu prednášok nájdete na YouTube tu

Vypočujte si podcasty 2021 | 2023:

V obľúbených podcastových aplikáciách alebo na EMN Slovakia Podcasts.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN