Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

EMN inform: Osoby bez štátnej príslušnosti v Európskej únii, Nórsku a Gruzínsku

21. máj 2023

Čo to znamená byť osobou bez štátnej príslušnosti? Zaujíma vás, ako sa určuje postavenie osoby bez štátnej príslušnosti v jednotlivých krajinách? Viete, aké dôsledky má takéto postavenie? Prečítajte si inform Európskej migračnej siete, ktorá mapuje situáciu osôb bez štátnej príslušnosti v členských krajinách EMN.

Aktualizovaný EMN inform o osobách bez štátnej príslušnosti skúma, ako krajiny EÚ, Nórsko a Gruzínsko určujú postavenie osoby bez štátnej príslušnosti, a  vzťah k vydávaniu povolení na pobyt, ako aj dopady na konkrétne skupiny, ako sú maloletí (bez sprievodu).

Postavenie osoby bez štátnej príslušnosti je celosvetový jav, ktorý bráni dotknutým osobám v prístupe k základným ľudským, občianskym, politickým, hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam. Stav osôb bez štátnej príslušnosti môže mať vážne dôsledky na jednotlivcov, ako je marginalizácia a diskriminácia.

Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 definuje osobu bez štátnej príslušnosti ako "osobu, ktorú žiadny štát nepovažuje za štátneho príslušníka podľa svojho práva". Podľa najnovších odhadov, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádza, že na celom svete je približne 4,3 milióna ľudí bez štátnej príslušnosti. Hoci neexistuje spoľahlivý spôsob, ako odhadnúť počet osôb bez štátnej príslušnosti v EÚ, odhaduje sa, že celkový počet osôb bez štátnej príslušnosti v EÚ a Nórsku je 399 283. Toto číslo zahŕňa osoby bez štátnej príslušnosti, ako aj osoby s neurčenou štátnou príslušnosťou.

Inform poskytuje komplexný prehľad o mechanizmoch, ktoré určujú, či je jednotlivec bez štátnej príslušnosti, a o právach osôb bez štátnej príslušnosti v členských štátoch EMN. Inform slúži ako prostriedok na výmenu informácií a osvedčených postupov v oblasti problematiky osôb bez štátnej príslušnosti.

Hlavné zistenia:

  • 24 členských štátov EÚ, Nórsko a Gruzínsko sú zmluvnými stranami Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 (dohovor z roku 1954) a 20 členských štátov EÚ je zmluvnou stranou Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961 (dohovor z roku 1961).
  • Členské štáty EÚ nemajú harmonizované postupy na určovanie postavenia osoby bez štátnej príslušnosti.
  • Vo väčšine členských štátov EÚ nie je priamy súvis medzi určením postavenia osoby bez štátnej príslušnosti a vydaním osobitého povolenia na pobyt.
  • Prístup na trh práce, k vzdelávaniu a odbornej príprave, ako aj zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci nezávisí od určenia postavenia osoby bez štátnej príslušnosti, ale od povolenia na pobyt, ktoré by mala osoba bez štátnej príslušnosti získať.
  • Väčšina členských štátov EÚ do určitej miery uľahčuje prístup k štátnej príslušnosti pre deti, ktoré sa na ich území narodili bez štátnej príslušnosti.
  • Neexistuje špecifické konanie na určenie postavenia osoby bez štátnej príslušnosti maloletých bez sprievodu, ktoré by bralo do úvahy zraniteľnosť tejto skupiny.
  • S výnimkou niekoľkých členských štátov EÚ sa nestanovuje, aby deti narodené na ceste do EÚ získali rodný list alebo rovnocenný doklad v krajine príchodu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN