Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Súhrnný inform - Dopad COVID-19 na migráciu v krajinách EÚ a OECD

Pandémia COVID-19 mala v roku 2020 významný dopad aj na oblasť migrácie. Najviac citeľné to bolo pri zatváraní hraníc, cestovných obmedzeniach a zavádzaní zdravotných opatrení. EMN spolu s OECD priebežne od júla 2020 publikovali sériu informov, ktoré mapovali dopady pandémie na rôzne oblasti migrácie. Túto sériu zakončuje súhrnný inform Dopad COVID-19 na migráciu v krajinách EÚ a OECD vydaný na konci apríla 2021.

14. máj 2021

Gruzínsko a Moldavsko sa pripájajú k Európskej migračnej sieti

V marci 2021 získalo Gruzínsko a Moldavsko status pozorovateľa v rámci Európskej migračnej siete. Ide o dôležitý krok pre posilnenie spolupráce s týmito krajinami v oblasti migrácie a azylu. Prvýkrát ide o krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

15. marec 2021

Nové vydanie Bulletinu EMN

Európska komisia vydala 33. číslo Bulletinu EMN, ktorý informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov za obdobie od októbra do decembra 2020. Výber kľúčových udalostí nájdete v skrátenej verzii bulletinu tu.

15. február 2021

Inform EMN a OECD o dopade pandémie COVID-19 na návraty

Opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19 ovplyvnili aj konanie a realizáciu návratov migrantov. Zdravotné a bezpečnostné podmienky v zaistení museli byť upravené a migranti sa mohli vrátiť do krajín pôvodu iba v prípade, ak bolo možné vycestovať a boli dostupné letecké spojenia. Nový inform EMN a OECD skúma dopad pandémie COVID-19 na realizáciu dobrovoľných a nútených návratov. 

27. január 2021

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN