Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Výročná správa EMN približuje trendy z oblasti migrácie a azylu v roku 2021

24. jún 2022

Európska migračná sieť vydala Výročnú správu o migrácii a azyle, ktorá poskytuje prehľad o vývoji v tejto oblasti v členských štátoch EÚ, Nórsku a Gruzínsku v roku 2021. K výzvam v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa pridali ďalšie v dôsledku politických nepokojov, ktoré vyvolali tlak na azylové systémy v členských štátoch. V dôsledku nových, ako aj pretrvávajúcich výziev bolo potrebné aktualizovať systémy riadenia migrácie a zabezpečenia ochrany utečencov.

V priebehu roka 2021 členské štáty naďalej pociťovali dopad COVID-19 a reagovali na výzvy, ktoré prinášala zdravotná kríza v oblasti integrácie, potrieb pracovného trhu a životných podmienok migrantov. Rozšírili právo na pobyt určitým štátnym príslušníkom tretích krajín a zaviedli cestovné obmedzenia. V oblasti medzinárodnej ochrany boli prijaté opatrenia s cieľom predísť šíreniu ochorenia v prijímacích centrách.

Kríza na bieloruskej hranici a pád afganskej vlády spôsobili nečakané zvýšenie počtu migrantov, ktorí prichádzali do EÚ, vrátane tých, ktorí hľadali ochranu. V júni 2021 začalo Bielorusko pomáhať pri tranzite migrantov smerom k Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku. To viedlo k núdzovým opatreniam v členských štátoch EÚ vrátane posilnenia ochrany hraníc. Ďalšou významnou udalosťou bol pád afganskej vlády a s tým súvisiaci návrat Talibanu k moci v auguste 2021, na čo väčšina členských štátov zareagovala evakuáciou a ponukou ochrany pre Afgancov.

Zvyšovanie efektívnosti s cieľom lepšie riadiť migráciu bolo spoločnou témou na európskej aj národnej úrovni. Členské štáty sa zamerali na inovácie, zjednodušenie procesov a digitalizáciu riadenia migrácia, ktorá sa prejavila napríklad zavedením elektronických víz a žiadostí o pobyt.

Členské štáty tiež zaviedli rôzne opatrenia na zvýšenie svojej atraktívnosti pre štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom išlo najmä o vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ale aj o iných pracovníkov v špecifických oblastiach hospodárstva s nedostatkom pracovnej sily.

Na úrovni EÚ ako aj na národnej úrovni vznikli nové formy spolupráce s krajinami mimo EÚ, a to nielen s cieľom zabrániť neregulárnej migrácii, ale aj posilniť mobilitu kvalifikovaných pracovníkov. Samotná Európska migračná sieť prijala v marci 2021 medzi svojich členov Gruzínsko a Moldavsko.

Európsku výročnú správu si môžete stiahnuť v sekcii Publikácie. K správe bol vydaný kratší Inform a Flash, ako aj štatistická príloha.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN