Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Vzdelávací seminár EMN: Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia, Bratislava, 19. – 21. augusta 2014

30. august 2013

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku zorganizovala tretí ročník vzdelávacieho seminára EMN s názvom Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia. Seminár sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 19. – 21. augusta 2014 a venoval sa nasledovným témam: príčiny nútenej migrácie a jej súčasný stav, azyl a poskytovanie medzinárodnej ochrany vo svete a v EÚ, presídľovanie ako jeden z dôležitých nástrojov medzinárodnej ochrany a aktuálne výzvy v regióne Stredomoria.

Medzi 12 prednášajúcimi boli slovenskí a zahraniční experti z renomovaných univerzít, vládnych a mimovládnych inštitúcií, ako aj medzinárodných organizácií z Bratislavy, Budapešti, Innsbrucku, Bruselu, Ženevy, Londýna a Ríma. Seminára sa zúčastnilo takmer 60 účastníkov zo štátnej správy, tretieho sektora, akademickej obce a ambasád.

Počas prvého dňa seminára uviedla problematiku nútenej migrácie a dôvody súčasného vysídlenia vo svete Caroline Van Buren z Regionálneho zastupiteľského úradu UNHCR pre strednú Európu v Budapešti. Profesor medzinárodného práva z Univerzity Eötvös Loránd a Stredoeurópskej univerzity, Boldizsár Nagy, následne diskutoval o dôvodoch ochrany utečencov vo svete a EÚ a ich relevantnosti v kontexte silnejúcich tlakov na prísnejšiu kontrolu imigrácie. Nové migračné trendy v regióne Stredomoria analyzoval riaditeľ Koordinačného úradu IOM pre Stredomorie a vedúci úradu IOM pre Taliansko a Maltu, José Angel Oropeza. Na situáciu v Stredmorí nadviazal Gilles Reckinger, profesor medzikultúrnej komunikácie a výskumu rizika na Univerzite v Innsbrucku, ktorý predstavil dianie na ostrove Lampedusa aj z pohľadu domáceho obyvateľstva.

Ďalší deň seminára bol zameraný na humanitárne operácie, presídľovanie a environmentálnu migráciu. Zástupkyňa Regionálneho úradu IOM pre EHP, EÚ a NATO v Bruseli, Jo De Backer, sa zamerala na humanitárne operácie IOM, ktoré táto medzinárodná organizácia realizuje v krízových a konfliktných oblastiach. Život v najväčších utečeneckých táboroch sveta a ich riadenie predstavila na príklade jordánskeho tábora Zaatari Caroline Van Buren z UNHCR. Téme presídľovania, ktoré je jedným z dôležitých nástrojov medzinárodnej ochrany, sa venoval Michael Gray, vedúci Divízie pre riadenie presídľovania a presunov centrály IOM v Ženeve. Vedúca Úradu IOM v Bratislave, Zuzana Vatráľová, následne účastníkom priblížila program presídľovania cez Slovensko a Núdzové tranzitné centrum v Humennom. V záverečnom bloku o environmentálnej migrácii François Gemenne, medzinárodný expert na environmentálnu geopolitiku pôsobiaci na viacerých popredných francúzskych a belgických univerzitách, objasnil koncept environmentálnej migrácie a jej rôzne vnímanie medzi akademikmi a tvorcami politík. Spojitosť medzi migráciou a klimatickými zmenami, ako aj možnosti pomoci a ochrany environmentálnych migrantov ďalej analyzoval Alexander Randall z britskej mimovládnej Koalície pre klimatické zmeny a migráciu (COIN).

Záverečný deň seminára sa týkal medzinárodnej ochrany v Slovenskej republike. Po premietaní slovenského dokumentárneho filmu Ľudia ako my: právo na azyl – právo na život o utečencoch na Slovensku nasledovala prezentácia Miroslavy Vozáryovej z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá predstavila slovenské azylové právo aj v kontexte európskeho a medzinárodného práva. Riaditeľ Migračného úradu MV SR Bernard Priecel doplnil informácie o slovenských azylových zariadeniach a poskytovaní medzinárodnej ochrany na Slovensku. Seminár ukončila prezentácia o výstupoch súhrnnej správy EMN Organizácia azylových zariadení pre žiadateľov o azyl v členských štátoch EÚ, ktoré zosumarizovala Sheila Maas z ICF International (poskytovateľ služieb EMN v Bruseli).

Súčasťou seminára bol verejný diskusný večer EMN pod názvom Ľudia na úteku, v rámci ktorého sa premietal dokumentárny film Utečenci: kto ich potrebuje? (Refugees: Who needs them?). Film zachytáva príbehy štyroch migrantov v priebehu jedného roka – Fathi z Líbye, Fasila z Etiópie, Li Zhu z Číny a Renuky z Bhutánu, ktorí boli nútení opustiť svoj domov. Po premietaní nasledovala diskusia s medzinárodnými expertmi – Caroline Van Burenovou (Regionálny zastupiteľský úrad UNHCR pre strednú Európu v Budapešti), Michaelom Grayom (IOM Ženeva) a José Angelom Oropezom (Koordinačný úrad IOM pre Stredomorie) – o nútenej migrácii, jej príčinách, utečencoch a možnostiach pomoci.

Čo je vzdelávací seminár EMN?

Cieľom vzdelávacieho seminára EMN je poskytnúť odborníkom zo štátnych inštitúcií, tretieho sektora, vedeckých a výskumných organizácií a iných relevantných subjektov všestranné a aktuálne informácie z oblasti migrácie a azylu a týmto spôsobom prispieť do procesu tvorby politík na Slovensku. Každý ročník vzdelávacieho seminára EMN sa zaoberá konkrétnou témou, ktorá súvisí s migráciou.

Na Slovensku ide o výnimočné podujatie tohto druhu, ktoré vytvára pre účastníkov pôsobiacich v rôznych inštitúciách na Slovensku jednak vzdelávací priestor, zároveň však aj priestor na nadviazanie nových kontaktov, výmenu skúseností a diskusiu s renomovanými expertmi zo zahraničia a zo Slovenska.

Fotografie zo stretnutia

Fotogaléria zo vzdelávacieho seminára EMN Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia 2014

Fotogaléria z diskusného večera EMN Ľudia na úteku 2014

Materiály k semináru a prezetácie na stiahnutie

Stiahni všetko (14,3 MB)

Materiály k vzdelávaciemu semináru Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia 2014 (1,45 MB)

Alexander Randall – Migration and Climate Change (800 kB)

Boldizsár Nagy – Why to Protect Refugees? General and EU Perspectives (1,23 MB)

Caroline Van Buren – Causes of Contemporary Displacement and Current Situation with Regard to Forced Migration (728 kB)

Caroline Van Buren – Zaatari Refugee Camp (1,35 MB)

Francois Gemenne – Environmentally-induced Migration: Perceptions and Realities (1,70 MB)

Jo De Backer – IOM's Humanitarian Operations in Response to Conflicts and Crises (2,34 MB)

José Angel Oropeza – Migratory Trends in the Mediterranean (1,69 MB)

Michael Gray – Resettlement as a Vital Tool of International Protection
(1,89 MB)

Sheila Maas – Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the Different Member States (636 kB)

Zuzana Vatráľová – Presídľovanie cez Slovensko: Núdzové tranzitné centrum (1,68 MB)

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Vzdelávací seminár EMN Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia 2014: program (360 kB)

EMN Educational Seminar on Forced Migration – Causes and Possible Solutions: Programme (436 kB)

Vzdelávací seminár EMN Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia 2014: plagát  (280 kB)

EMN Educational Seminar on Forced Migration – Causes and Possible Solutions: Poster (284 kB)

Diskusný večer EMN – Ľudia na úteku: plagát (272 kB)

EMN Discussion Evening – People Forced to Flee: Poster (252 kB)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN