Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Vzdelávací seminár EMN: Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie, Bratislava, 20. - 22. augusta 2013

30. august 2013

Národný kontaktný bod (NKB) EMN v SR zorganizoval druhý ročník vzdelávacieho seminára, ktorý sa venoval pracovnej migrácií štátnych príslušníkov tretích krajín a jej rôznym aspektom. Seminár s názvom „Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie“ sa uskutočnil v dňoch 20. – 22. augusta 2013 v Bratislave.

Pozvanie prijalo 12 slovenských a zahraničných prednášajúcich z Bratislavy, Prahy, Kremsu, Londýna, Loughborough, Bruselu, Ríma a Ženevy. Seminára sa zúčastnilo 38 predstaviteľov štátnej a verejnej správy, neziskových organizácií a akademickej obce. Počas troch dní sa účastníci mohli dozvedieť viac o riadení pracovnej migrácie a postavení migrantov na trhu práce, rizikových faktoroch pracovnej migrácie a o obchodovaní s ľuďmi. V rámci seminára zástupkyne NKB EMN prezentovali aktivity a publikácie EMN a ich využitie v odbornej činnosti.

Po úvodnom príhovore vedúcej Úradu IOM v SR, Zuzany Vatráľovej, vzdelávací seminár otvoril riaditeľ Migračného úradu MV SR, Bernard Priecel. Bernd Hemingway, riaditeľ Regionálneho úradu IOM pre EHP, EÚ a NATO v Bruseli, hovoril o pracovnej migrácii v globálnom kontexte, na čo nadviazala jeho kolegyňa Anna Platonova, ktorá sa zamerala na politiky pracovnej migrácie v cieľových krajinách. Na základe zistení štúdie EMN Získavanie vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín do SR Natália Ulrichová z IOM Bratislava predstavila slovenský kontext politiky pracovnej migrácie. Posledným príspevkom prvého dňa bola prezentácia Patricka Tarana, uznávaného odborníka z Global Migration Policy Associates so sídlom v Ženeve, o právach pracovných migrantov, mobilite práce a zručností v globalizovanom svete. Po prednáške nasledovala diskusia v skupinách, ktorú viedol Patrick Taran, Anna Platonova a Andrea Frkáňová (NKB EMN). Diskusia sa týkala problematiky rovnakého zaobchádzania, prejavov diskriminácie a integrácie migrantov.

Druhý deň seminára bol zameraný najmä na rizikové aspekty pracovnej migrácie. Gudrun Biffl z Danube University v rakúskom Krems objasnila vzťah medzi legálnou prácou a tieňovou ekonomikou. Následne predstaviteľka organizácie Anti-Slavery International, Klára Skřivánková, odprezentovala publiku problematiku nútenej práce a obchodovania s ľuďmi. Následné prípadové cvičenia pomohli zúčastneným uvedomiť si rozdiely a osvojiť si prepojenie medzi oboma fenoménmi. Tému ochrany práv pracovných migrantov a úlohu odborov v tomto procese priblížila prostredníctvom prezentácie a cvičenia Rosa Crawford z Trade Union Congress v Londýne. Záverečný príspevok Mateja Blažeka z britskej University Loughborough bol zameraný na problematiku zraniteľnosti migrantov v pracovnom prostredí s prepojením na výsledky výskumu v tejto oblasti, ktorý sa realizoval na Slovensku.

Posledný deň seminára bol venovaný téme obchodovania s ľuďmi. Zoi Sakelliadou z Úradu koordinátorky EÚ na boj proti obchodovaní s ľuďmi informovala účastníkov o aktivitách, politikách a legislatíve EÚ v tejto oblasti. Situáciu a trendy vývoja v Stredomorí analyzovala Paola Monzini, medzinárodná konzultantka z Talianska. Vzdelávací seminár EMN ukončila prednáška Zuzany Vatráľovej o programe pomoci obchodovaným osobám v SR.

Súčasťou vzdelávacieho seminára bolo večerné premietanie dokumentárneho filmu režisérky Daniely Agostini „Prípad stromkári“ (The Tree Workers Case), po ktorom nasledovala diskusia medzi pozvanými hosťami a divákmi.

Účastníci seminára ocenili získané informácie a materiály, ktoré budú môcť zužitkovať praxi. Okrem prezentácií účastníci uvítali možnosť zapojiť sa do diskusií a praktických cvičení v skupinách. Zároveň využili príležitosť nadobudnúť nové kontakty.

Fotografie zo stretnutia

Fotogaléria zo vzdelávacieho seminára EMN Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie

Materiály k semináru a prezetácie na stiahnutie

Stiahni všetko (7,17 MB)

Materiály k vzdelávaciemu semináru Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie 2013 (2,05 MB)

Anna Platonova - Labour Migration Policies in the Countries of Destination (292 kB)

Bernd Hemingway - Labour Migration from the Global Perspective (168 kB)

Gudrun Biffl - Relation between Legal Work and Grey Economy with the Focus on Labour Migrants (632 kB)

Klára Skřivánková - Forced Labour and Trafficking in Human Beings
(536 kB)

Matej Blažek - Vulnerability of Migrants in the Working Environment (424 kB)

Natália Ulrichová - Politika pracovnej migrácie v SR (672 KB)

Paola Monzini - Trafficking in the Mediterranean region: Recent Trends and Main Challenges (546 kB)

Patrick Taran - Labour Migration, Globalization, Rights, and Governance (1,89 MB)

Rosa Crawford - Vulnerability of Labour Migrants, Their Rights and the Role of Trade Unions (404 kB)

Zuzana Vatráľová - Program pomoci obchodovaným osobám v SR (404 kB)

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Program vzdelávacieho seminára EMN Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie 2013 (516 kB)

Programme of the Educational Seminar on Labour Migration Opportunities and Challenges 2013 (512 kB)

Plagát vzdelávacieho seminára EMN Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie 2013 (256 KB)

Plagát diskusného večera EMN: Prípad stromkári (244 kB)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN