Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Vzdelávací seminár EMN - Migrácia globálne a lokálne, Bratislava, 20. - 23. augusta 2012

12. september 2012

Pätnásť odborníkov zo Slovenska a zahraničia a 37 pracovníkov štátnej a verejnej správy, akademickej obce a mimovládnych organizácií zo Slovenska sa zúčastnilo letného vzdelávacieho semináru Migrácia globálne a lokálne, ktorý v dňoch 20. – 23. augusta 2012 v Bratislave zorganizoval Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike.

Pozvanie na seminár prijali odborníci z Bratislavy, Prahy, Oxfordu, Brightonu, Bruselu a Ženevy, ktorí predstavili rôzne aspekty migrácie: migráciu ako globálny fenomén, migračnú politiku Slovenskej republiky v celosvetovom a európskom kontexte, pracovnú migráciu vo svete a schopnosť Slovenskej republiky reagovať na potreby trhu práce prostredníctvom migrácie, migráciu a rozvoj, nútenú a nelegálnu migráciu.

Účastníkov na seminári privítala Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave, ktorá súčasne zhrnula stav migrácie na Slovensku. Migračnú politiku na Slovensku a trendy v pracovnej, nelegálnej a nútenej migrácii prezentovali počas seminára viacerí rečníci zo Slovenska – riaditeľ Migračného úradu SR Bernard Priecel, ekonómovia Tomáš Domonkos a Martin Kahanec, sociologička Oľga Gyárfášová a Peter Kresák, vedúci Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v SR. Výstupy z národnej štúdie EMN a úlohy EMN v procese tvorby politík prezentovali zástupkyne Národného kontaktného bodu EMN v SR z IOM Bratislava Andrea Mrlianová a Katarína Kubovičová.

Na seminári prednášali aj experti zo zahraničia. Simona Vezzoli z Oxfordskej univerzity okrem prezentácie o migračných trendoch zapojila účastníkov aj do workshopového cvičenia. Stav migračnej politiky EÚ prezentoval Bernd Hemingway, regionálny riaditeľ IOM v Bruseli pre EÚ, EHP a NATO. Pracovnej a nelegálnej migrácii a výstupom zo súhrnných štúdií EMN za všetky členské štáty sa venovala Laura Robson z ICF GHK v Bruseli, ktorá poskytuje konzultantské služby pre aktivity EMN. Anna Platonova z IOM Brusel zaujala prezentáciou o globálnych trendoch v pracovnej migrácii. Prednášku o migrácii a rozvoji mal Ronald Skeldon zo Sussexskej univerzity, na ktorú tematicky užšie nadviazal Dušan Drbohlav z Karlovej univerzity v Prahe, ktorý predostrel problematiku remitencií. Globálne trendy v nelegálnej migrácie prezentoval vedúci odboru výskumu migrácie IOM v Ženeve Frank Laczko.

Súčasťou seminára boli aj dva večerné programy – diskusia o integrácii migrantov s názvom Aj my sme tu doma? spojená s premietaním filmu Rodina odvedle a predstavenie problematiky obchodovania s ľuďmi spojené s premietaním filmu 0800 800 818.

Seminár ponúkol príležitosť na nadviazanie nových kontaktov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, diskusiu a rozvoj iniciatív, z ktorých bude možné čerpať v budúcnosti pri budovaní odborných kapacít a pri práci v oblasti migrácie. Nadobudnuté poznatky a kontakty môžu byť využité účastníkmi pri tvorbe politík, strategických materiálov, zákonov, stanovísk, odborných dokumentov a akademických prác týkajúcich sa migrácie, pri implementácii migračných politík v praxi alebo pri praktickej práci s migrantmi.

Fotografie zo stretnutia

Fotogaléria z letného vzdelávacieho seminára EMN Migrácia globálne a lokálne

Materiály k semináru a prezetácie na stiahnutie

Materiály k vzdelávaciemu semináru Migrácia globálne a lokálne 2012 (2,21 MB)

Andrea Mrlianová - Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii v SR (392 KB)

Anna Platonova - Labour Migration Management: Global Lessons and Challenges (196 KB)

Bernd Hemingway - EU Migration Policy Trends and Challenges (2,64 MB)

Dušan Drbohlav - Remittances and Development I (1,37 MB)

Dušan Drbohlav - Remittances and Development II (Ukrainian Labour Migrants in Czechia) (3,03 MB)

Frank Laczko - Recent Trends in Irregular Migration in Europe (680 KB)

Katarína Kubovičová - Úloha Európskej migračnej siete a možnosti jej využitia v procese tvorby politík (344 KB)

Laura Robson - Labour Migration in the EU: Findings of the EMN Study on Satisfying Labour Demand through Migration (276 KB)

Laura Robson - EU and Member States Approaches to Reducing Irregular Migration: Findings of the EMN Study on Practical Measures to Reduce Irregular Migration (436 KB)

Martin Kahanec - Social and Labor Market Inclusion of Migrants:
Myths and Veracities in the EU
(616 KB)

Oľga Gyárfášová - Migranti na slovenskom trhu práce: problémy a perspektívy (612 KB)

Peter Kresák - Nútená migrácia: dôvody, fakty, dopady (14,9 MB)

Ronald Skeldon - Migration and Development: A Contested Theme (804 KB)

Simona Vezzoli - Exploring Future International Migration: A Scenario Approach (1,34 MB)

Tomáš Domonkos - Pracovná migrácia v SR: hlavné zistenia a výstupy z národnej EMN štúdie Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie (864 KB)

Zuzana Vatráľová - Migrácia na Slovensku (492 KB)

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Program vzdelávacieho semináru EMN Migrácia globálne a lokálne 2012
(372 KB)

Programme of the Educational Seminar on Migration Globally and Locally 2012 (324 KB)

Plagát vzdelávacieho semináru EMN Migrácia globálne a lokálne 2012
(256 KB)

Plagát večernej diskusie Aj my sme tu doma? o integrácii migrantov
(320 KB)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN