Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

V Bratislave sa konala medzinárodná konferencia EMN o udržateľných návratoch a spolupráci s tretími krajinami

01. august 2016

V rámci prvého predsedníctva SR v Rade EÚ zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v Bratislave v dňoch 6. - 7. júla 2016 medzinárodnú konferenciu s názvom Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin. Cieľom konferencie bolo diskutovať o súčasnom stave, osvedčenej praxi a ponaučeniach v oblasti návratu a reintegrácie migrantov z krajín mimo EHS, ktoré môžu byť ďalej využité EÚ a členskými štátmi.

Medzi prezentujúcimi bolo 22 odborníkov z Európskej komisie, agentúry EÚ Frontex, vybraných krajín EÚ, medzivládnych a mimovládnych organizácií pôsobiacich v krajinách návratu ako aj z think tankov. Na konferencii vystúpil aj európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, generálny riaditeľ IOM a minister vnútra SR.

Niekoľko panelových diskusií sa venovalo týmto témam:

  • Návrat ako súčasť riadenia migrácie,
  • Posilňovanie spolupráce s krajinami návratu z perspektívy EÚ,
  • Praktická spolupráca pri dosahovaní udržateľných návratov a reintegrácií,
  • Situácia v oblasti návratov a reintegrácií a ich vnímanie v krajinách pôvodu,
  • Riešenia situácie neúspešných žiadateľov o azyl a migrantov, ktorí nemôžu byť vrátení.

Konferencia privítala vyše 100 účastníkov prichádzajúcich alebo zastupujúcich 32 krajín. Reprezentovali štátne inštitúcie, národné implementačné útvary, veľvyslanectvá, Radu EÚ, medzinárodné a mimovládne organizácie, občianske inciatívy, výskumné inštitúcie, think tanky a univerzity a zároveň medzi nimi boli aj nezávislí experti na migráciu.

Viac informácií o konferencii ako aj závery z konferencie nájdete v anglickom jazyku na webovej stránke emnconference.sk.

 

Ďalšie materiály z konferencie:

Program konferencie (384 kB)

Plagát konferencie (2,21 MB)

Informácie o prezentujúcich (1,28 MB)

Brožúra (914 kB)

Závery z konferencie (244 kB)

 

Fotografie z konferencie:

Fotogaléria konferencie o udržateľných návratoch a spolupráci s tretími krajinami

 

Prezentácie na stiahnutie:

Amstutz, Heather: Migration from the Horn of Africa and Yemen Region (268 kB)

Bombassei, Michele: Migration from West and Central Africa (873 kB)

Dussart, Anne: Vision: Safe, Dignified and Sustainable AVR - ERSO (2,60 MB)

Hayward, Laura: Returning Rejected Asylum Seekers: challenges and good practices (1,07 MB)

Ho, Po-Ling: European Reintegration Network (ERIN) – AMIF Specific Action (492 kB)

Javaid, Ahmed Waqas: Return and Reintegration - the Pakistan Perspective (3,78 MB)

Majidi, Nassim: Rethinking “Return and Reintegration”: An agenda centered on people, contexts, coordination (865 kB)

Schuster, Liza: Forced Returns to Afghanistan - Policy Fallacies (263 kB) 

 

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN