Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Riadenie migrácie na Slovensku – pozrite si náš nový prehľad politík, legislatívy, inštitúcií a ich kompetencií

26. január 2024

Od odborníkov často počuť, aké dôležité je, aby bola migrácia riadená. V aktualizovanom dokumente Organizácia systému migrácie a azylu v Slovenskej republike nájdete, ktoré inštitúcie a organizácie sú zodpovedné za jednotlivé oblasti migrácie z krajín mimo EÚ. Obsahuje aj prehľad politík, stratégií a zákonov, ktoré upravujú medzinárodnú migráciu v SR, pričom sa špecificky sústredí na zmeny, ktoré priniesla vojna na Ukrajine.

Manažment migrácie je prístup, ktorý používa aj Európska únia a jej členské štáty, aby štruktúrovane riadili všetky aspekty migrácie svojich a cudzích občanov do a v rámci EÚ. Ide najmä o vstup, prijímanie, pobyt, medzinárodnú ochranu, integráciu a návraty.

Aby systém riadenia migrácie fungoval, potrebuje byť zarámcovaný strategickými politikami, ukotvený legislatívne a v praxi sfunkčnený cez sieť štátnych inštitúcií a výkonných orgánov v spolupráci s občianskym sektorom a medzinárodnými organizáciami. Na Slovensku je systém riadenia migrácie dlhodobo v kompetencii najmä týchto troch ministerstiev:

✓ Ministerstva vnútra SR, ktoré zodpovedá za oblasti riadenia hraníc, legálnej a neregulárnej migrácie vrátane boja proti prevádzačstvu, ako aj za medzinárodnú ochranu, štátne občianstvo, návraty a boj proti obchodovaniu s ľuďmi,

✓ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré koordinuje pracovnú migráciu, národnú integračnú politiku a starostlivosť o maloletých bez sprievodu,

✓ Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré zodpovedá za vonkajšiu dimenziu migrácie, koordinuje rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc SR, a v rámci konzulárnej agendy vydáva víza a prijíma žiadosti o udelenie pobytu či štátneho občianstva pre cudzincov.

O zapojení ďalších inštitúcií do manažmentu migrácie v Slovenskej republike sa dočítate v novom prehľade, ktorý spracovala EMN Slovensko v januári 2024 a okrem slovenskej verzie si ho môžete stiahnuť aj v angličtine tu.

Prehľady sú k dispozícii aj pre iné členské štáty EÚ a pozorovateľské krajiny EMN (Nórsko, Gruzínsko, Moldavská republika, Ukrajina, Čierna Hora, Arménsko a Srbsko).

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN