Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Ako zmenila vojna na Ukrajine politiky a systém riadenia migrácie na Slovensku? Náš prehľad obsahuje zmeny naprieč štátnymi inštitúciami

21. september 2023

V dokumente Organizácia systému migrácie a azylu v Slovenskej republike nájdete, ktoré inštitúcie a organizácie sú zodpovedné za jednotlivé oblasti migrácie z krajín mimo EÚ. Obsahuje aj prehľad politík, stratégií a zákonov, ktoré upravujú medzinárodnú migráciu v SR, pričom sa špecificky sústredí na zmeny, ktoré priniesla vojna na Ukrajine.

Najviac zmien sa v systéme riadenia migrácie udialo v dôsledku vojny v susednej Ukrajine. Po vypuknutí vojny na Ukrajine koncom februára 2022 Slovenská republika:

  • prijala viacero zákonov, tzv. Lex Ukrajina, ktoré upravujú právny status a inklúziu ľudí prichádzajúcich do SR z Ukrajiny (napr. poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady EÚ, poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov, opatrenia v sociálnej oblasti ako poskytovanie dávky v hmotnej núdzi, príspevkov na dieťa, zriaďovanie tzv. detských skupín; uznávanie predchádzajúceho vzdelania, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a prístup na trh práce) a Kontingenčný plán SR pre riešenie mimoriadnej situácie pre obdobie október 2022 – marec 2023.
  • reštrukturalizovala Riadiaci výbor pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov, ktorý koordinuje Migračný úrad MV SR.
  • zriadila rôzne formy finančnej a nefinančnej pomoci a podpory pre utečencov z Ukrajiny, a pomáhala im spolu s občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a medzinárodnými organizáciami.

V roku 2022 sa tiež zriadil Riadiaci výbor pre implementáciu európskeho integrovaného riadenia hraníc, ktorý vznikol koncom roka 2022 a má koordinovať plnenie úloh obsiahnutých v novej príslušnej národnej stratégii na roky 2023 až 2026.

Údaje v dokumente sú platné k marcu 2023.

Prehľady sú k dispozícii aj pre iné členské štáty EÚ a pozorovateľské krajiny EMN (Nórsko, Gruzínsko, Moldavská republika, Ukrajina, Čierna Hora, Arménsko a Srbsko).

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN