Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

EMN Slovensko podporilo prebiehajúcu tvorbu nového národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi

01. jún 2023

Dňa 23. mája 2023 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie EMN k príprave Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 - 2028. Zástupcovia inštitúcií a úradov, ktorí sa venujú téme boja proti obchodovaniu s ľuďmi diskutovali v rámci expertnej skupiny Slovenskej republiky o príprave nového národného programu, ktorý bude nadväzovať na národný program platný na roky 2019 - 2023.

Cieľom stretnutia bolo prediskutovať s členmi expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi podnety, návrhy a pripomienky k návrhu Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 - 2028. Na stretnutí sa pomenovali možnosti zapracovania pripomienok k národnému programu vrátane jeho akčného plánu. Diskutovalo sa aj o zraniteľnostiach obetí obchodovania, ktorí sú cudzincami. V závere stretnutia sa členovia expertnej skupiny dohodli na ďalších krokoch v príprave národného programu.

Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024-2028 pripravuje v spolupráci členmi expertnej skupiny Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN