Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Inform EMN: Prechod maloletých bez sprievodu do dospelosti

16. december 2022

Aké opatrenia a systémy majú zavedené členské štáty EÚ a Nórsko na podporu prechodu do dospelosti maloletých bez sprievodu? Nový inform EMN sa zaoberá právnym hľadiskom prechodu maloletých bez sprievodu do dospelosti, čo súvisí s dosiahnutím vekovej hranice, pre ktorú sú určené ochranné systémy pre deti a dospievajúcich, ktorí nemajú zabezpečenú rodičovskú starostlivosť.

Prechod do dospelosti maloletých bez sprievodu je spojený s viacerými zmenami. Nejde len o prechod z detstva do dospelosti, ale i o možnú zmenu ich pobytového statusu, ktorá môže mať vplyv na ich právo zostať v krajine alebo právo prístupu k vzdelaniu, bývaniu, zamestnaniu, alebo k ďalším službám a podpore.

Počet maloletých bez sprievodu, ktorí po prvýkrát podali žiadosť o azyl v členských štátoch EÚ a Nórsku v roku 2021 prudko stúpol na 23 420 z približne 14 000 v rokoch 2019 a 2020. Počet maloletých bez sprievodu, ktorí o azyl nepožiadali známy nie je, avšak odhaduje sa, že je značný a líši sa naprieč krajinami.

EÚ už desiatky rokov pracuje na ochrane práv maloletých bez sprievodu. Tí, ktorí v krajine EÚ požiadajú o azyl, majú zabezpečené rôzne práva a procedurálne záruky počas azylového konania, ako aj po vydaní rozhodnutia. Avšak právo EÚ neukladá záruky alebo práva na podporu prechodu týchto osôb do dospelosti. Tieto sa preto značne líšia v členských štátoch EÚ a Nórsku.

Inform Prechod maloletých bez sprievodu do dospelosti mapuje opatrenia, štruktúry a systémy zavedené v členských štátoch s cieľom poskytnúť prechodnú podporu maloletým bez sprievodu po tom, ako dosiahnu vek dospelosti. Zaoberá sa situáciou všetkých maloletých cudzincov bez sprievodu prechádzajúcich do dospelosti. Špeciálne sa zameriava na situáciu maloletých bez sprievodu, ktorí získali povolenie na pobyt, maloletých bez sprievodu, ktorým bolo udelené rozhodnutie o návrate a maloletým bez sprievodu, o ktorých statuse ešte nebolo rozhodnuté a prebieha u nich konanie pri dosiahnutí veku 18 rokov.

Hoci väčšina členských štátov nemá národnú stratégiu na podporu prechodu maloletých bez sprievodu do dospelosti, viac ako polovica z nich poskytuje určitú formu priebežnej podpory a služby na obmedzené obdobie po dosiahnutí plnoletosti. Tieto služby umožňujú mladým dospelým vo väčšine prípadov zostať v ubytovacom zariadení, dokončiť štúdium alebo získať podporu pri vstupe na trh práce. Organizácie občianskej spoločnosti v tejto oblasti tiež zohrávajú dôležitú úlohu. Ide napríklad o podporu pri jazykových kurzoch, právne, sociálne a psychologické poradenstvo a ďalšie služby.

Inform spolu s jeho hlavnými zisteniami nájdete tu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN