Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nový inform EMN: Bilaterálne readmisné dohody

22. september 2022

Zaujíma vás, ako fungujú readmisné dohody? Viete, na základe čoho ich štáty uzatvárajú a aká je ich efektívnosť? Prečítajte si inform Európskej migračnej siete, ktorý mapuje existujúce readmisné dohody medzi členskými štátmi EÚ, Nórskom a krajinami mimo EÚ, ktoré umožňujú návrat migrantov s neoprávneným pobytom na území EÚ.

Málo sa vie o tom, ako bilaterálne readmisné dohody ovplyvňujú návrat neregulárnych migrantov vrátane žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť bola zamietnutá. Nový inform EMN aktualizuje a rozširuje existujúce informácie o tejto téme, najmä inventár profesora Cassarina, ktorý poskytuje podrobný prehľad readmisných dohôd medzi krajinami EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu od roku 1950, ako aj štúdiu EMN z roku 2014 Osvedčená prax pri návratoch a reintegrácii nelegálnych migrantov.

Inform Bilaterálne readmisné dohody sa zaoberá implementáciou, monitorovaním a evaluáciou, ako aj efektívnosťou bilaterálnych readmisných dohôd podpísaných členskými štátmi EÚ. Špeciálne sa zameriava na tie readmisné dohody, ktoré boli dojednané, podpísané alebo vstúpili do platnosti v období rokov 2014-2020. Inform je so súhlasom profesora Cassarina doplnený o jeho inventár bilaterálnych dohôd v súvislosti s readmisiou. Inventár údajov obsahuje informácie o bilaterálnych readmisných dohodách, ktoré boli podpísané alebo vstúpili do platnosti v sledovanom období, vrátane bilaterálnych implementačných protokolov k readmisným dohodám EÚ.

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN