Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Tematické stretnutie EMN na tému aktualizácie Integračnej politiky SR

03. február 2020

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike zorganizovali tematické stretnutie „Aktualizácia Integračnej politiky so zacielením na trh práce“, ktoré sa uskutočnilo 31. januára 2020 v Bratislave.

Cieľom stretnutia bolo prediskutovať s kľúčovými aktérmi ich skúsenosti s integráciou cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce. Účastníci identifikovali hlavné oblasti, v ktorých je potrebné urobiť zmeny a to so zameraním na konkrétne opatrenia v kompetencii pôsobnosti MPSVR SR. Podnety a navrhnuté opatrenia budú využité ako podklady pri aktualizácii Integračnej politiky SR so zacielením na trh práce, rešpektujúc práva a potreby cudzincov pracujúcich v SR, zamestnávateľov ako aj širšej verejnosti.

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN