Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Pracovné raňajky EMN: Starostlivosť a ochrana maloletých bez sprievodu na Slovensku: výzvy a prax, Bratislava, október 2018

11. január 2019

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR zorganizovali 25. októbra 2018 pracovné raňajky EMN na tému „Starostlivosť a ochrana maloletých bez sprievodu na Slovensku: výzvy a prax“.

Cieľom stretnutia bola výmena informácií, skvalitnenie starostlivosti o maloletých bez sprievodu, koordinácia a získanie spätnej väzby od spolupracujúcich organizácií, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Zároveň boli predstavené aktivity a výstupy EMN, ktoré tematicky spadajú do pracovného portfólia účastníkov stretnutia.

Medzi hlavné témy stretnutia patrili napríklad systém práce s maloletými bez sprievodu od ich umiestnenia, opatrenia zamerané na znižovanie útekovosti maloletých bez sprievodu a určovanie najlepšieho záujmu dieťaťa. Prezentované boli aj výstupy zo Súhrnnej správy k EMN štúdii Prístupy k maloletým bez sprievodu po ukončení migračného konania v EÚ a Nórska.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN