Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia EMN a IOM v Bratislave - Národný dialóg o integrácii, Bratislava, 15. novembra 2011

28. november 2011

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR a Migračné informačné centrum IOM zorganizovali dňa 15. novembra 2011 v Bratislave pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Lucie Nicholsonovej medzinárodnú konferenciu Národný dialóg o integrácii.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 zástupcov z inštitúcií verejnej správy vrátane územnej samosprávy, z medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a migrantských združení pôsobiacich na Slovensku.

Hlavným cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na vzájomnú výmenu skúseností a dobrej praxe medzi vybranými členskými štátmi Európskej únie v oblasti integrácie cudzincov. Príklady dobrej praxe boli prezentované odborníkmi v spomínanej problematike pôsobiacimi v štátnych inštitúciách, ako aj v mimovládnych organizáciách v Českej republike, Portugalsku a Rakúsku. Jedným z cieľov konferencie bola aj príprava návrhov a odporúčaní v oblasti integrácie cudzincov odborníkmi z inštitúcii verejnej správy a ďalších subjektov prichádzajúcich do styku s cudzincami v procese ich integrácie. V tomto kontexte boli na konferencii prezentované aktivity EMN a možnosti jej využitia pri tvorbe politík na národnej a celoeurópskej úrovni.

Odporúčania z konferencie a panelovej diskusie na tému skvalitnenia integračného procesu v Slovenskej republike zosumarizuje a publikuje IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v Zborníku Národný dialóg o integrácii, ktorý bude zverejnený koncom roka 2011 a následne bude distribuovaný inštitúciám verejnej správy a ďalším relevantným subjektom.

Program konferencie

Kliknutím na nasledujúce aktívne odkazy si môžete stiahnuť harmonogram konferencie a vybrané prezentácie:

Program Národného dialógu o integrácii - november 2011, Bratislava (274 kB)

Európska migračná sieť a možnosti jej využitia pri tvorbe politík (2,07 MB)
Natália Ulrichová, koordinátor aktivít Európskej migračnej siete v SR,
IOM Bratislava

Hlavné odporúčania zástupcov zúčastnených inštitúcií
(podklad pre panelovú diskusiu)
(1,11 MB)
IOM Bratislava

One-Stop-Shop: Nové riešenie v oblasti integrácie migrantov
(2,05 MB)
Catarina Reis Oliveira, vedúca Oddelenia výskumu a medzinárodných vzťahov ACIDI, Portugalsko

Činnosť kultúrnych mediátorov v Českej republike (280 kB)
Eva Dohnalová, vedúca Sociálneho oddelenia InBáze Berkat, o.s.,
Česká republika

20 Years of Integration Strategies in Vienna (836 kB)
Shams Asadi, zástupkyňa Mestského úradu vo Viedni, Rakúsko

Fotografie z konferencie

Fotogaléria z konferencie Národný dialóg o integrácii

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN