Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Stretnutie Národnej migračnej siete o pracovnej migrácii, 14. decembra 2010

21. december 2010

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR zorganizovala 14. decembra 2010 v Bratislave konferenciu na tému Pracovná migrácia v Slovenskej republike a členských krajinách EÚ.

Konferencie sa zúčastnili experti na pracovnú migráciu z Dublinu, Viedne, Ženevy, Bruselu a zo Slovenskej republiky zástupcovia ministerstiev, inštitúcií, pedagógovia vysokých škôl, pracovníci výskumných ústavov a mimovládnych organizácií.

V úvode konferencie získali účastníci prehľad o uskutočnených a plánovaných aktivitách NCP EMN v SR. Tomáš Domonkos ako externý expert a spoluautor predstavil novú štúdiu EMN Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie, hlavné výsledky a závery štúdie a najmä zozbierané a analyzované štatistické údaje.

Počas konferencie bola odprezentovaná činnosť Migračného informačného centra IOM z oblasti pracovného poradenstva a výskum na tému pôsobenia zahraničných manažérov na Slovensku. Účastníci konferencie získali prehľad o smerniciach v oblasti pracovnej migrácie, ktoré boli v poslednom období prijaté na úrovni EÚ. V druhej časti konferencia predstavila pracovnú migráciu v iných členských krajinách EÚ, najmä so zreteľom na Rakúsko a Írsko a globálne trendy a perspektívy pracovnej migrácie vo svete.

Program konferencie

Kliknutím na aktívne odkazy v programe konferencie si môžete stiahnuť vybrané prezentácie.

Aktivity Európskej migračnej siete v roku 2010/2011
Natália Ulrichová, koordinátor aktivít Európskej migračnej siete, IOM Bratislava

Štatistické údaje slovenského trhu práce so zameraním na pracovnú migráciu a ich analýza
Tomáš Domonkos, Ekonomický ústav SAV

Migračné informačné centrum (MIC) – Skúsenosti s pracovným poradenstvom
Vladimír Slama, koordinátor MIC, IOM Bratislava

Prehľad legislatívnych návrhov Európskej únie v oblasti migrácie (prezentácia 1) (prezentácia 2)
Agnesa Skupníková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ľudmila Ščerbáková, Ministerstvo vnútra SR

Prezentácia výsledkov výskumu Zahraničná firma a zahraniční manažéri v malom slovenskom meste
Katarína Koštialová, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela

Pracovná migrácia v Írsku
Emma Quinn, ESRI, Národný kontaktný bod EMN Írska

Pracovná migrácia v Rakúsku
Katerina Kratzmann, IOM Viedeň, Národný kontaktný bod EMN Rakúska

Štúdia Európskej migračnej siete na tému Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie – predbežná analýza
Sophie Servagnat, GHK-COWI – konzultantská spoločnosť spolupracujúca s Európskou komisiou na aktivitách EMN

Pracovná migrácia vo svete – súčasné globálne trendy a perspektíva
Ricardo Cordero, IOM Ženeva

Fotografie z konferencie

Fotogaléria z konferencie Pracovná migrácia v Slovenskej republike a členských krajinách EÚ.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN