Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Vysídlenie a migrácia v súvislosti s prírodnými katastrofami, klimatickou zmenou a environmentálnou degradáciou

Inform EMN mapuje súčasný právny, politický a organizačný rámec, ako aj prax v členských krajinách EMN a v ďalších štátoch OECD mimo EÚ, ktorý pokrýva oblasť migrácie a vysídlenia v súvislosti s klímou. Obsahuje aj informácie o relevantných projektoch a snahách v oblasti medzinárodnej spolupráce, ako aj prehľad hlavných iniciatív implementovaných na národnej úrovni.

Stiahnuť:

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN