Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Inform EMN sa zaoberá praxou a legislatívou v oblasti zlúčenia rodiny osôb s udelenou medzinárodnou ochranou

25. apríl 2024

V kontexte 20. výročia prijatia smernice o práve na zlúčenie rodiny (2003/86/ EC) sa inform EMN zaoberá rôznymi prístupmi k zlúčeniu rodiny osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Poskytuje podrobné informácie o postupoch, ktoré v tomto ohľade uplatňujú členské a pozorovateľské krajiny EMN, špecificky pri podávaní žiadosti o zlúčenie rodiny a vývoji od roku 2017.

Inform „Zlúčenie rodiny osôb s udelenou medzinárodnou ochranou“ sa venuje celkovému procesu zlúčenia rodiny, dokumentom, ktoré je potrebné predložiť a zlúčeniu rodiny s deťmi. Tiež sa zaoberá rôznymi postupmi pre maloletých, ktorí sú pred nadobudnutím plnoletosti a špecifickým prípadom nezaopatrených mladých dospelých. Inform sa zameriava výlučne na zlúčenie rodiny osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Do jeho rozsahu nespadajú osoby s udelenou doplnkovou ochranou, avšak ich situácii sa venovala predošlá štúdia EMN, ako aj nedávna správa ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Inform pokrýva obdobie od roku 2017 do júna 2023.

Z informu vyplývajú rozdiely pri celkovom podaní žiadosti o zlúčenie rodiny, jej spracovaní a posúdení naprieč členskými a pozorovateľskými krajinami EMN, najmä pokiaľ ide o kritéria oprávnenosti a postupy jej podávania.

Dôkaz o existujúcich rodinných väzbách medzi žiadateľom a členom rodiny, ako napríklad sobášny alebo rodný list, je hlavný druh podporného dokumentu požadovaného pre zlúčenie rodiny. V prípadoch, kedy takéto dokumenty absentujú, inform poskytuje prehľad o alternatívnych dôkazoch potrebných k žiadosti, ktorými môžu byť interview, testy DNA alebo písomné prehlásenia, v niektorých prípadoch sú prípustné i fotografie alebo listy. Zaoberá sa aj podmienkami danými článkom 12(1) smernice o práve na zlúčenie rodiny, ktoré súvisia s vhodným ubytovaním, nemocenským poistením a finančnou stabilitou.

Inform sa zaoberá aj tým ako sa postupy, ktoré sú zavedené v praxi v členských a pozorovateľských štátoch EMN v oblasti podávania žiadostí o zlúčenie rodiny zmenili od roku 2017 v súvislosti s rozhodnutiami Súdneho dvoru EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré poskytli ďalšie objasnenia pri aplikácií národných politík v oblasti zlúčenia rodiny.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN