Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nový inform EMN skúma zavedenie a používanie digitálnych dokladov totožnosti a povolení na pobyt vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín

27. marec 2024

Najnovší inform EMN o digitalizácii dokladov totožnosti a povolení na pobyt vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín poskytuje komplexnú analýzu výziev a výhod pri zavádzaní digitalizácie v imigračných konaniach. Analýza vychádza z príspevkov 23 členských štátov EMN a dvoch pozorovateľských krajín, a to Gruzínska a Ukrajiny.

Inform poskytuje analýzu postupov, výziev a výhod naprieč členskými a pozorovateľskými krajinami EMN. Cieľom informu je byť dôveryhodným zdrojom informácií pre tvorcov politík, odborníkov z praxe a zainteresované strany zapojené do formovania budúcnosti digitalizácie dokladov totožnosti a povolení na pobyt vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín.

Celkovo väčšina členských krajín EMN, ako aj Gruzínsko a Ukrajina v súčasnosti štátnym príslušníkom tretích krajín nevydávajú povolenia na pobyt a doklady totožnosti výlučne v digitálnej podobe. Jedinými krajinami, ktoré začali vydávať povolenia na pobyt a doklady totožnosti iba v digitálnej podobe, sú Taliansko, Litva a Poľsko.

Viaceré členské a pozorovateľské krajiny EMN zaznamenali výhody spojené s vydávaním výlučne digitálnych dokumentov štátnym príslušníkom tretích krajín. Digitálne dokumenty sa považujú za bezpečnejšie, zatiaľ čo digitalizovaná výroba a postupy majú potenciál ušetriť zdroje, čas a financie štátnych orgánov.

Vzhľadom na to že, len niekoľko členských krajín EMN vydáva vylúčene digitálne povolenia na pobyt a doklady totožnosti, evidencia o ich používaní je obmedzená. Úrady, ktoré používajú iba digitálne dokumenty uvádzajú niekoľko výhod po ich zavedení:

  • digitálne dokumenty sú často jednoduchšie, lacnejšie a rýchlejšie na vyrobenie;
  • vyžadujú menej zdrojov na výrobu a dodanie;
  • digitálne dokumenty a postupy ponúkajú možnosti kapacitných úspor;
  • zvyšujú bezpečnosť a overiteľnosť;
  • sú ťažšie sfalšovateľné a menej náchylné na podvody ako ich fyzický ekvivalent.

Pri používaní výlučne digitálnych dokumentov je potrebné vziať do úvahy aj niektoré výzvy, ako napr.:

  • spoločenská akceptácia alebo neochota verejnosti, zainteresovaných strán a národných právnych orgánov s používaním digitálnych dokladov;
  • funkčnosť a spoľahlivosť týchto informačných systémov;
  • výmena informácií a prístup k údajom uchovávaným na národnej úrovni sú kľúčové  pri overovaní výlučne digitálnych dokumentov

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN