Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nová národná štúdia EMN skúma implementáciu smernice o dočasnej ochrane: výzvy a príklady dobrej praxe v roku 2023

05. marec 2024

Nová národná štúdia EMN ponúka prehlaď o hlavných výzvach ako aj príklady dobrej praxe na zabezpečenie práv odídencov podľa smernice o dočasnej ochrane na Slovensku, ktorý bol udelený ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Cieľom štúdie je poskytnúť komplexný prehlaď a poskytnúť možnosti riešenia rôznych životných situácii osôb, ktorým bolo udelene dočasne útočisko.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine 24. 2. 2022, Slovensko veľmi rýchlo zareagovalo na náhly prílev ľudí utekajúcich pred vojnou, a hneď v nasledujúcich dňoch prijalo množstvo opatrení, legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru, ktoré upravovali právny status a integráciu ľudí prichádzajúcich na Slovensko. Vláda SR  upravila poskytovanie dočasného útočiska podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) 2022/382 zo 4. 3. 2022, ktorým sa konštatuje skutočnosť, že došlo k hromadnému prílevu vysídlených osôb z Ukrajiny v zmysle článku 5 smernice 2001/55/ES, a zavádza sa dočasná ochrana.
 
Náhly prílev ľudí, ktorí utekali pred vojnou na Ukrajine, predstavoval výzvu nie len pre Slovensko, ale aj pre iné krajiny EÚ a vyžadoval si rýchlu reakciu na danú situáciu. S pretrvávajúcim konfliktom je dôležité nastaviť politiky a opatrenia štátu tak, aby reagovali na skutočnosť, že časť odídencov nemá v úmysle vrátiť sa na Ukrajinu. Je nevyhnutné zaviesť nové opatrenia, ktoré zabezpečia integráciu utečencov z Ukrajiny, ktoré budú na prospech  nie len  im samotným, ale aj v prospech celej spoločnosti.
 
Cieľom národnej štúdie je získať prehľad o riešeniach rôznorodých životných situácií, ktoré sú k dispozícii pre ľudí, ktorým bolo udelené dočasné útočisko. Zaoberá sa najmä rôznymi opatreniami alebo postupmi, ako je napríklad prechod z dočasného útočiska na iný druh pobytu, cestovanie a presun v rámci EÚ a mimo nej, ako aj pomoc pri predlžovaní dokladov.
 
Štúdia poskytuje prehlaď o hlavných výzvach, ako aj príklady dobrej praxe a opatrenia na zabezpečenie práv odídencov podľa smernice o dočasnej ochrane na Slovensku. Tieto zahŕňajú nasledujúce kategórie:
  • prístup k ubytovaniu
  • zdravotná starostlivosť
  • vzdelávanie
  • sociálna pomoc 
  • prístup na trh práce
Osobitná pozornosť sa venuje zraniteľným skupinám vrátane maloletých bez sprievodu, ako aj problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN