Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

EMN oslávila 15 rokov svojho pôsobenia: predstavujeme najvýznamnejšie príspevky a úspechy EMN od roku 2018 do roku 2022

03. január 2024

 Európska migračná sieť (EMN) slávila významný míľnik - 15 rokov svojho pôsobenia v poskytovaní objektívnych, porovnateľných a relevantných informácií o aktuálnych témach a politikách súvisiacich s azylom a migráciou.

Pri príležitosti 15. výročia vzniku EMN, vám predstavujeme dokument, ktorý zdôrazňuje najvýznamnejšie úspechy a príspevky EMN za roky 2018 až 2022, ktoré prispeli napr. k tvorbe politík, legislatívy, výmeny expertízy alebo osvedčenej praxe v oblasti migrácie na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských krajín. EMN je pripravená pokračovať v tomto úsilí a prispievať tak k riešeniu komplexných výziev a príležitostí, ktoré migrácia prináša.

Čo je EMN ?

EMN je orgán zriadený Rozhodnutím Rady 2008/381/EK, ktorého úlohou je poskytovať potrebné informácie inštitúciám Únie a orgánom členských štátov, a to poskytovaním aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií z oblasti migrácie a azylovej politiky, ako aj poskytovaním vyjadrení na podporu vytvárania stratégie v týchto oblastiach pre celú Európsku úniu. Jeho úlohou je tiež poskytovať širokej verejnosti informácie z tejto oblasti.

Európsku migračnú sieť (European Migration Network - EMN) tvoria národné kontaktné body (NKB) v členských štátoch EMN (členské štáty EÚ okrem Dánska) a v pozorovateľských štátoch (Nórsko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Čierna Hora, Arménsko, Srbsko), Európska komisia a poskytovateľ služieb EMN (ICF).

Čo robí EMN?

Medzi hlavné aktivity EMN patrí vypracovávanie publikácií a ad hoc otázok. Organizuje tiež odborné podujatia a na špecifických migračných témach spolupracuje v rámci expertných skupín. Svojimi aktivitami prispieva aj k zvyšovaniu povedomia a vzdelávaniu o migrácii medzi verejnosťou. Tieto aktivity realizujú na národnej úrovni NKB alebo na európskej úrovni Európska komisia a NKB členských krajín v spolupráci s poskytovateľom služieb EMN.

Medzi EMN publikácie patri:

 • Výročná správa o migrácii a azyle
 • Ad-hoc otázky
 • Štúdie o relevantných migračných témach
 • Informy o otázkach bezprostrednej priority
 • Prehľady o jednotlivých krajinách v oblasti migrácie
 • Štvrťročník EMN

Medzi hlavné odborné podujatia EMN patria:

 • Výročné konferencie EMN organizované v rámci Predsedníctva v Rade EÚ
 • Národodné konferencie
 • Webináre
 • Okrúhle stoly
 • Workshopy
 • Vzdelávacie semináre
 • Budovanie kapacít

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN