Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

EMN diskutovalo o prístupe k deťom v procese migrácie, pričom zdôrazňovalo význam spolupráce medzi zainteresovanými stranami na Slovensku

04. december 2023

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR (MV SR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR zorganizovali 22. novembra 2023 v Bratislave tematické stretnutie "Prístup k deťom v procese migrácie, spolupráca aktérov". Stretnutie poskytlo priestor na výmenu skúseností, osvedčených postupov a výziev súvisiacimi s prístupom k deťom počas migračného procesu.

Počas stretnutia sa účastníci venovali dôležitým témam, vrátane komplexnosti práce s deťmi počas migračného procesu, zdokonaľovania stratégií efektívneho zapojenia klientov a vytvárania bezpečného prostredia, kde je kladený dôraz na pohodu a bezpečnosť všetkých jednotlivcov.

Účastníci diskutovali na tému etického kódexu , ktorý odzrkadľuje morálne princípy, ktorými sa riadime v interakcii nielen s klientmi, ale aj s kolegami z rôznych profesií. Rovnako sa diskutovalo o  zaobchádzaní s dôvernými informáciami s dôrazom najmä na zodpovedný manažment informácií. Zdôrazňujúc bezpečie a fyzickú pohodu ako základ pre efektívnu komunikáciu, účastníci získali prehľad o vytváraní bezpečného prostredia, najmä, ale nie výlučne, pri práci s deťmi. Napokon, úvod do multidisciplinárnej spolupráce ponúkol účastníkom komplexný prehľad, ktorý posilnil spoločné porozumenie prínosov a výziev, ktoré spolupráca medzi rôznymi profesijnými oblasťami prináša. Stretnutie rozšírilo účastníkom ich vedomosti, prispelo k výmene skúseností a posilnilo ich kolektívny záväzok k využívaniu etických a efektívnych postupov vo svojej práci.

Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a jeho pobočky v Stropkove, Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Správy utečeneckých zariadení Ministerstva vnútra Českej republiky, mimovládne organizácie Slovenská Humanitárna Rada a Inklucentrum, Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Univerzita Komenského, Ústav pre dialogické praktiky; a IOM na Slovensku.

Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN