Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia EMN v rámci španielskeho predsedníctva v Rade EÚ na tému formovania budúcnosti legálnej migrácie v EÚ

27. november 2023

Konferencia s názvom Formovanie budúcnosti legálnej migrácie EÚ: Kde sme a kam chceme ísť? sa konala 16. – 17. novembra 2023 v Madride v Španielsku v rámci jeho predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ).

Európska únia a jej členské štáty čelia zložitým demografickým výzvam vrátane poklesu počtu obyvateľstva a  pracovnej sily. Tieto výzvy si vyžadujú zavedenie takých migračných stratégií, ktoré by prilákali potrebné talenty zo zahraničia.

Dvojdňové podujatie zahŕňalo technické zasadnutia na vysokej úrovni zamerané na udržateľné stratégie politík legálnej migrácie a podporilo výmenu overených postupov a riešení špecifických výziev pre jednotlivé odvetvia. Na konferencii sa zišla rôznorodá skupina prednášajúcich a odborníkov na vysokej úrovni vrátane komisárov, zainteresovaných poslancov Európskeho parlamentu, ministrov EÚ, európskych sociálnych a hospodárskych partnerov, ako aj zástupcov súkromného sektora. V širšom paneli a publiku boli zastúpení aj tvorcov politík, odborníci z praxe a iné zainteresované strany.

V súvislosti s Európskym rokom zručností sa konferencia zamerala na diskusiu o príležitostiach a výzvach, ktorým EÚ čelí pri vytváraní rámca legálnej a riadenej migrácie. Po prijatí balíka opatrení v oblasti zručností a talentov tento kľúčový moment umožňuje zamyslieť sa nad pokrokom, ktorý bol doteraz dosiahnutý, a zároveň prepojiť vysoko postavených predstaviteľov s cieľom vytvoriť dlhodobú víziu politík legálnej migrácie.

Po úvodnom otvorení komisárkou EÚ pre vnútorné záležitosti Ylvou Johansson, prvý deň konferencie priniesol príležitosť zamyslieť sa nad úlohou pracovnej migrácie v súčasnom európskom a globálnom prostredí. Diskusia sa zamerala na rozbor nedávneho pokroku v oblasti legislatívy a politík a zdôraznila potrebu posilniť spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom vytvoriť spoločný rámec pre pracovnú mobilitu. Okrem toho sa diskutovalo o nedávnych iniciatívach a pokroku pri využívaní komplementárnych možností v oblasti pracovnej migrácie pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu (complementary pathways).

V priebehu druhého dňa odborníci z praxe v oblasti pracovnej migrácie diskutovali o výzvach a úspechoch iniciatív vyvinutých v rámci balíka zručností a talentov. Diskusie tiež ponúkli prehľad o kľúčových odvetviach, ktoré čelia nedostatku pracovných síl v EÚ, vrátane dlhodobej starostlivosti, dopravy a stavebníctva. Odborníci sa zaoberali identifikáciou potrieb v týchto odvetviach a navrhli opatrenia, ktoré prispejú k ich rastu a udržateľnosti.

Video záznamy z konferencie sú k dispozícii na: EMN Spanish Presidency Conference - European Migration Network (emnspain.gob.es)

Foto © EMN Spain

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN