Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia EMN v rámci švédskeho predsedníctva v Rade EÚ skúmala súvislosť medzi klimatickou zmenou, environmentálnymi katastrofami a vysídľovaním a migráciou

30. máj 2023

Konferencia Vysídľovanie a migrácia v súvislosti s katastrofami, klimatickou zmenou a zhoršovaním životného prostredia sa uskutočnila 11. – 12. mája 2023 v Štokholme, Švédsku v rámci jeho predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ).

Na konferencii sa zišli zástupcovia rôznych skupín, vrátane tvorcov politík, agentúr EÚ, neziskových a medzinárodných organizácií, ako aj akademickej obce. Hlavným účelom konferencie bolo preskúmať potenciálny vplyv klimatickej zmeny na globálnu migráciu, podporiť výmenu informácií o aktuálnych pokrokoch v oblasti politík a podnietiť hlbšiu diskusiu o budúcich opatreniach zameraných na riešenie otázok a dopadov tohto fenoménu.

Konferenciu otvorila Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti, Ylva Johansson, ktorá poukázala na nárast prírodných katastrof a počet vysídlených osôb. Nadviazal na ňu otvárací príhovor ministerky pre migráciu, Marie Malmer Stenergard, ktorá sa venovala švédskemu, európskemu a globálnemu rozsahu migrácie súvisiacej s klímou. Generálny riaditeľ Švédskej migračnej agentúry Mikael Ribbenvik následne zdôraznil rastúcu potrebu spolupráce naprieč hranicami, agentúrami a odborníkmi a prízvukoval potrebu vzájomne prepojených krokov v oblasti politík na všetkých úrovniach.

Úvodní rečníci predstavili kľúčové otázky a ciele konferencie. Prvý hlavný rečník, Rainer Münz, profesor na Stredoeurópskej univerzite, ponúkol komplexný prehľad o tom, ako klimatická zmena ovplyvňuje mobilitu ľudí a jej dôsledky na globálnej aj miestnej úrovni. Po podnetnom prehľade, Koko Warner, riaditeľ Globálneho dátového inštitútu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), zdôraznil dôležitosť promptných reakcií na katastrofy. Vyzval na riešenie naliehavých zraniteľností aj v kritických oblastiach ako je zdravotná starostlivosť a zapojenie komunity.

Konferencia skúmala, ako môžeme hlbšie pochopiť vzájomné prepojenie medzi migráciou a vysídľovaním, ako aj spôsoby vykonávania základných politických a praktických krokov na účinné riešenie týchto výziev. Panelisti spomenuli rôzne výzvy od zvýšeného počtu vysídlených osôb až po potrebu hľadania dlhodobých riešení, medzi ktoré patrí najmä zavedenie systému na prevenciu a budovanie kapacít. Panelisti predstavili nové stratégie a inovatívne prístupy, pričom vyzdvihli Pakt o migrácii a azyle, Zelenú dohodu a úsilie Európskej komisie v dlhodobom plánovaní.

Konferencia sa venovala aj dôležitosti "hovoriť rovnakým jazykom" aby sa dosiahol súlad politík a lepšia koordinácia rámcových politík. Citujúc predsedníčku Európskej komisie von der Leyenovú uzavrel konferenciu Magnus Ovilius, vedúci Sektora pre prognózy, pripravenosť a monitorovanie politík a predseda EMN z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti: "Chcem, aby toto desaťročie bolo burcujúcimi dvadsiatymi rokmi minulého storočia v činnosti a investičných projektoch v oblasti klímy. Európa musí stáť na čele tejto zmeny. Je to posledná šanca zastaviť klimatickú zmenu."

Výstupy z konferencie sú k dispozícii na: EMN Swedish Presidency Conference - EMN (emnsweden.se)

Foto © EMN Sweden

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN