Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Výročná správa EMN mapuje kľúčový vývoj v oblasti migrácie a azylu v roku 2022

10. júl 2023

Európska migračná sieť zverejnila Výročnú správu o migrácii a azyle, ktorá ponúka komplexný prehľad kľúčového vývoja v členských a pozorovateľských krajinách EMN v roku 2022. Toto obdobie výrazne ovplyvnila invázia na Ukrajinu 24. februára 2022. Po invázii viedol prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine k aktivácii smernice o dočasnej ochrane. Členské a pozorovateľské krajiny Európskej migračnej siete (EMN) sústredili svoje úsilie na poskytovanie bezpečného útočiska ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine nepochybne zaznamenala najvýznamnejšiu udalosť počas roka 2022. V reakcii na krízu bola 4. marca 2022 aktivovaná smernica o dočasnej ochrane (2001/55/ES), prvýkrát po viac ako 20 rokoch od jej prijatia. Toto opatrenie poskytlo ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine okamžitú ochranu a jednotný súbor práv. V EÚ a krajinách pridružených k Schengenskej dohode boli doteraz zaznamenané viac ako štyri milióny žiadostí o dočasnú ochranu, pričom v prvom polroku 2022 boli zaznamenané viac ako tri milióny žiadostí.

Tieto nové výzvy ešte viac zintenzívnili existujúce problematiky, počnúc otázkami súvisiacimi s demografiou, trhom práce až po vplyv migrácie na spoločnosti členských štátov. V roku 2022 došlo k nárastu počtu žiadostí o azyl. V porovnaní s rokom 2021 to predstavuje nárast o 65 %, čo vytvorilo zvýšený nátlak na azylové systémy členských štátov a Nórska.

V roku 2022 sa vplyv COVID-19 výrazne zmiernil v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi, čo viedlo k zrušeniu cestovných obmedzení a obnoveniu migračných aktivít a postupov. Členské krajiny prioritne kládli dôraz na prilákanie a udržanie kvalifikovaných pracovníkov. V apríli 2022 Európska komisia prijala "Balík opatrení na podporu zručností a talentov", politiku pre legálnu migráciu s cieľom prilákať talenty a riešiť nedostatok pracovnej sily a zručností. Na dosiahnutie tohto cieľa niekoľko členských štátov EÚ implementovalo významné reformy na prilákane kvalifikovaných profesionálov. Ako súčasť toho dokáže EU Talent Pool pomáhať zamestnávateľom pri hľadaní kvalifikovaných pracovníkov, a zároveň podporovať príslušníkov tretích krajín pri ich integrácii na trh práce. V októbri 2022 Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES) spustila pilotný projekt Talent Pool pre Ukrajinu s cieľom vytvoriť prepracovaný "EU Talent Pool" na podporu priraďovania zodpovedajúcich pracovných miest v roku 2022.

Európsku výročnú správu si môžete stiahnuť v sekcii Publikácie. K súhrnnej správe bol vydaný kratší Inform, Country FactsheetFlash, ako aj štatistická príloha.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN