Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Počúvajte s EMN: Podcasty z 9. ročníka Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii: Ochrana migrantov v zraniteľných situáciách

04. október 2023

S rastúcou globálnou migráciou a núteným vysídľovaním čelia mnohí migranti riziku neistoty, násilia, vykorisťovania, zneužívania a porušovania svojich práv. Počas seminára sme sa pozreli na to, čo robí migrantov zraniteľnými a ako ich chrániť. Zamerali sme sa na to, akú silu majú pasy, ktoré vlastníme, ako aj ich vplyv na globálnu mobilitu a prístup k príležitostiam. Zároveň sme sa dozvedeli viac o fenoméne migračných karaván. Vypočujte si sériu podcastov Európskej migračnej siete (EMN) Slovensko na túto tému.

V sérii podcastov z 9. ročníka Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii sa dozviete aj o:

  • migrantoch a ich zraniteľnosti v súvislosti so zdravím, prácou alebo rodovou príslušnosťou;
  • sile pasu, fenoméne migračných karaván a možnostiach ochrany pre tých, ktorí nemajú platné doklady;
  • modernom otroctve a účinnej ochrane obetí obchodovania s ľuďmi.

Podcasty a prezentácie sú dostupné v angličtine alebo slovenčine tu.

Vypočujte si prednášky zo Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii 2023:

Federico Soda: Nové a pretrvávajúce krízy: zraniteľnosť migrantov a utečencov

Prednáška Federica Sodu poskytuje prehľad kľúčových trendov, ktoré môžeme vidieť v súvislosti s migráciou a najmä vysídľovaním. Federico zdôrazňuje dôsledky, ktorým čelí zasiahnuté obyvateľstvo s dôrazom na regionálne dianie a krízové situácie a na záver uvádza odporúčania na užšiu spoluprácu s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom pokročiť v diskusii a riešení týchto zložitých otázok.

Federico Soda, riaditeľ Sekcie krízových operácií, Ústredie IOM, Švajčiarsko

Vypočujte si prednášku:

Nassim Majidi: Migrácia a zdravie: Výzvy a potreby v rámci migračného cyklu

Aká je súvislosť medzi migráciou a zdravím? Čo potrebujú migranti v súvislosti so zdravím, keď prekročia hranice do inej krajiny? Akým problémom čelia? Prednáška od Nassim Majidi poskytuje nielen odpovede na tieto otázky, ale tiež zdôrazňuje prepojenie medzi prístupom k zdraviu a zraniteľnosťou. Nassim taktiež poukazuje na výsledky najnovšieho výskumu, ktorý skúmal prepojenia medzi zdravotnými potrebami, prístupom k starostlivosti a udržateľnou reintegráciou navrátilcov.

Nassim Majidi, zakladateľka a výkonná riaditeľka Piliera výskumu a politiky, migrácie a vysídľovania, Samuel Hall

Vypočujte si prednášku:

Melissa Siegel: Rodová príslušnosť a migrácia

Rodová príslušnosť je ústredným prvkom každej diskusie o príčinách a dôsledkoch migrácie, či už nútenej alebo dobrovoľnej. Melissa Siegel predstavuje koncept migrácie a rodovej príslušnosti, konkrétne feminizáciu migrácie a jej dôsledky. Zaoberá sa aj otázkou, ako vyzerajú konkrétne rodové aspekty migrácie, vplyv rodovej príslušnosti na ľudí, ktorí migrujú, ako aj samotnú migráciu ako celok.

Melissa Siegel, profesorka migračných štúdií na United Nations University-MERIT a Maastricht University, Holandsko        

Vypočujte si prednášku:

Samuel Okyere: Zraniteľnosť pracujúcich migrantov a maloletých migrantov v globálnej ekonomike

Pracovní migranti tvoria približne 62 % všetkých migrantov, čo sú približne 2/3 všetkých medzinárodných migrantov, uvádza IOM vo svojej Správe o svetovej migrácii za rok 2022. Mnohí z nich čelia rôznym výzvam na trhu práce vo svojich cieľových krajinách. V tejto prednáške Samuel Okyere hovorí o výzvach, ktorým čelia pracovní migranti v globálnej ekonomike, a zároveň poskytuje širší pohľad na postavenie medzinárodných migrujúcich pracovníkov a skúma spôsoby riešenia problémov, ktorým čelia v novej krajine.

Samuel Okyere, docent sociológie na Fakulte sociológie, politiky a medzinárodných štúdií (SPAIS), University of Bristol, Spojené kráľovstvo

Vypočujte si prednášku:

Ján Orlovský: Situačná zraniteľnosť cudzincov a ľudí, ktorí potrebujú ochranu Slovenskej republiky

Koľko ľudí žiada na Slovensku o azyl? Ako zmenila vojna na Ukrajine migračnú situáciu na Slovensku? Ako veľmi zraniteľní sú ľudia, ktorí sa rozhodnú migrovať na Slovensko a ako veľmi je naša krajina (ne)pripravená na integráciu migrantov? Ján Orlovský ponúka náhľad do pozadia migračnej situácie na Slovensku a politík týkajúcich sa integrácie cudzincov, zraniteľnosti, systémovej zmeny a výzvach, ktorým Slovensko čelí.

Ján Orlovský, riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a člen Riadiaceho výboru EMN pre SR

Vypočujte si prednášku:

Diskusný večer EMN: Noví Európania

Diskusia s odborníkmi o migrácii, migračnej politike a dlhodobých verejných postojoch k cudzincom a rozmanitosti na Slovensku v rámci širšej ekonomickej, demografickej a sociálnej reality. V diskusii sa dozviete:

  • ako vyzerá migračná politika na Slovensku,
  • aké sú dlhodobé postoje verejnosti k cudzincom, 
  • zaobíde sa starnúca Európa bez integrácie všetkých, ktorí prichádzajú?

Hosťami diskusie boli:

  • Oľga Gyárfášová, sociologička a docentka na Inštitúte európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave
  • Lucia Mýtna Kureková, odborníčka na pracovnú migráciu a vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied
  • Ján Orlovský, riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Diskusiu, ktorej predchádzalo premietanie dokumentárneho filmu Noví Európania, moderovala Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Írsku.

Vypočujte si diskusiu:

Boldizsár Nagy: Pasy a víza: znaky feudalistického zmýšľania

Boldizsár Nagy predstavuje tému pasov a víz v kontexte mobility a aktuálneho diania vo svete. Akú silu majú pasy, ktoré vlastníme? Prečo vlády potrebujú vedieť, kto je na území štátu? Prečo niektorí ľudia môžu dostať víza a iní nie? Aké sú práva ľudí, pokiaľ ide o mobilitu? Toto sú koncepty, ktorými vás Nagy prevedie vo svojej prednáške o pasoch a vízach.

Boldizsár Nagy, docent Stredoeurópskej univerzity, Rakúsko

Vypočujte si prednášku:

Baptiste Amieux: Globálna mobilita a prístup k identite

Táto prednáška sa zaoberá témou mobility a prekračovania hraníc medzi krajinami po celom svete, najmä z pohľadu právnej identity (t.j. ako sa migranti prezentujú pred orgánmi danej krajiny). Baptiste Amieux hovorí o tom, ako prístup k identite a dokumentom podporuje bezpečnú a legálnu migráciu vo svete a ako pomáha rozvoju krajiny.

Baptiste Amieux, expert na regionálnu migráciu a správu hraníc, Sekcia podpory politík a programov, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Regionálna kancelária pre EHP, EÚ a NATO, Belgicko

Vypočujte si prednášku:

Dardan Koçani: Prevádzačstvo a organizované kriminálne siete v oblasti migrácie:so zameraním na juhovýchodnú Európu

Pre mnohých migrantov je prevádzačstvo často jediným spôsobom, ako sa dostať do rozvinutejšej krajiny. Prevádzačstvo je rastúcou nadnárodnou trestnou činnosťou, ktorá ohrozuje životy a bezpečnosť migrantov a zároveň narúša integritu štátnych hraníc a systémov riadenia migrácie. V tejto prednáške Dardan Koçani predstavuje tému prevádzačstva spolu s výsledkami v danom čase ešte nepublikovanej štúdie o dôsledkoch vojny na Ukrajine pre juhovýchodnú Európu.

Dardan Koçani, terénny koordinátor pre Kosovo, Globálna iniciatíva proti nadnárodnému organizovanému zločinu

Vypočujte si prednášku:

Simona Carnino: Sila pasu – premietanie dokumentáreho filmu a diskusia

„V našom svete sú tí, ktorí môžu slobodne cestovať a tí, ktorí nemôžu. Tento rozdiel má niekoľko dôvodov, medzi ktoré patrí najmä pas, ktorý človek vlastní,“ hovorí Simona Carnino, nezávislá novinárka a dokumentaristka pri predstavovaní svojho dokumentárneho filmu Sila pasu. Prednáška predstavuje skúsenosti dokumentaristky, ktorá sa vo svojej práci zameriava na otázky ľudských práv, životného prostredia a migrácie najmä v Latinskej Amerike.

Simona Carnino, nezávislá novinárka a dokumentaristka, Taliansko

Vypočujte si prednášku:

Abril Ríos: „Keď kráčame sami, ideme rýchlo. Keď kráčame spoločne, dôjdeme ďalej“. Kolektívne (ne)posilnenie postavenia migrantov v Amerike

Čo sú migračné karavany? Ako ovplyvňujú ženy a ich postavenie? Na základe svojich skúseností a výsledkov výskumu vás Abril Ríos prenesie do Mexika, aby vám predstavila nielen problematiku migračných karaván, ale aj iné formy a zoskupenia vytvorené alebo využívané migrantmi v Mexiku. Na rozdiel od migračných karaván sú tieto formy menej viditeľné alebo známe.

Abril Ríos, doktorandka v migračných štúdiách, Oxfordské centrum pre migráciu politiku a spoločnosť, University of Oxford, Spojené kráľovstvo

Vypočujte si prednášku:

Michele LeVoy: Regularizácia a iné spôsoby na ochranu migrantov bez oprávnenia na pobyt/migrantov v neregulárnych situáciách

V tejto prednáške bude Michele LeVoy hovorí o migrantoch bez oprávnenia na pobyt a osobách, ktoré sú v neregulárnych situáciách. Predstavuje výzvy, ktorým čelia migranti bez potrebných dokladov, ktorí veľmi často žijú v chudobe a sú vykorisťovaní a zneužívaní. V rámci tejto problematiky sa taktiež zaoberá možnými riešeniami, na ktorých pracujú vlády, s dôrazom na regularizačné politiky – v snahe dosiahnuť legálny migračný status.

Michele LeVoy, riaditeľka Platformy pre medzinárodnú spoluprácu týkajúcej sa neregulárnych migrantov (PICUM), Belgicko

Vypočujte si prednášku:

Katarina Schwarz: Otroctvo nie je zločinom v skoro polovici krajín sveta – ako to môžeme zmeniť?

Moderné otroctvo, obchodovanie s ľuďmi, právo, prieniky s otázkami a politikami migrácie a prisťahovalectva, ako aj niektoré vznikajúce trendy a obavy v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi sú kľúčovými témami prednášky Katariny Schwarz. V tejto prednáške sa dozviete o spôsobe, akým medzinárodné právne rámce riadia otázky obchodovania s ľuďmi a otroctva, a zároveň preskúmate základné definície týchto praktík a pozriete sa na domácu legislatívu a ochranu obetí.

Katarina Schwarz, docentka práva a politiky v oblasti boja proti otroctvu a zástupkyňa riaditeľa Právneho laboratória, University of Nottingham, Spojené kráľovstvo

Vypočujte si prednášku:

Samuel Okyere: Globálny rámec v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi: prehľad, problémy a diskusie

Iniciatívy proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu sú veľmi často súčasťou alebo na ne priamo vplýva režim riadenia či kontroly hraníc. V tejto prednáške sa Samuel Okyere pozerá na 20 rokov od prijatia Palermského protokolu a diskutuje o tom, kto v skutočnosti benefituje z aktivít boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prevedie vás moderným otroctvom z pohľadu medzinárodnoprávnych nástrojov a ako sa tie pretavujú do pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania, a to v kontexte kontroly hraníc, ktorá často presahuje nad ochranou ľudských práv.

Samuel Okyere, docent sociológie, SPAIS, University of Bristol, Spojené kráľovstvo

Vypočujte si prednášku:

Heather Komenda: Globálne odhady a údaje o obchodovaní s ľuďmi a príklady efektívnej pomoci obetiam

Heather Komenda v prednáške diskutuje o nových globálnych údajoch a databázach o obetiach obchodovania s ľuďmi a o tom, ako efektívne pomáhať obetiam tohto trestného činu, pričom poskytuje príklady z praxe. Počas celej prednášky zdôrazňuje potrebu a dôležitosť zberu dát, najmä prostredníctvom systému riadenia prípadov (Case Management System), ako nástroja, ktorý môže výrazne zlepšiť nielen nové politiky, ale aj celkovú skúsenosť obetí obchodovania s ľuďmi.

Heather Komenda, regionálna tematická špecialistka pre oblasť ochrany, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Regionálna kancelária pre juhovýchodnú Európu, východnú Európu a strednú Áziu, Rakúsko

Vypočujte si prednášku:

Martha Mendoza: Ako najlepšie sprostredkovávať a komunikovať príbehy o obchodovaní s ľuďmi? Tipy pre tvorcov politík a novinárov

Ako najlepšie pokryť a komunikovať príbehy o obchodovaní s ľuďmi a modernom otroctve tvorcami politík a médií? Ako zabezpečiť, aby komunikácia bola zrozumiteľná nielen pre širokú a odbornú verejnosť, ale zároveň aby aj chránila obeť? Ako pracovať so skutočnosťou, že obchodovanie s ľuďmi je citlivá téma, ktorej stredobodom je zlomená ľudská bytosť? V tejto prednáške nás Martha Mendoza naučí, na základe svojich prakctických skúseností ocenenej investigatívnej novinárky, ako komunikovať príbehy tých, ktorí prežili.

Martha Mendoza, investigatívna novinárka a držiteľka Pulitzerovej ceny, Associated Press (AP), USA

Vypočujte si prednášku:

Podcasty a prezentácie zo seminára 2023:

Kompletné výstupy zo seminára nájdete tu: https://www.emnconference.sk/lectures.html

Všetky podcasty EMN Slovensko:

Vypočujte si: https://emnslovakia.podbean.com/

O Vzdelávacom seminári EMN o migrácii:

9. ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii: Ochrana migrantov v zraniteľných situáciách zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku v dňoch 3. – 5. júla 2023 v Bratislave. Seminára sa zúčastnilo viac ako 110 účastníkov a prednášajúcich z 23 krajín.

Vzdelávací seminár EMN o migrácii je jedinečnou vzdelávacou platformou o migrácii, organizovaný na Slovensku, ktorý počas troch dní podporuje vzájomné prepájanie, zdieľanie skúseností a diskusiu medzi (medzi)národnými odborníkmi a účastníkmi. Cieľom seminára je poskytnúť odborníkom zo štátnych inštitúcií, neziskového sektora a iných relevantných inštitúcií (napr. výskumných organizácií, akadémie, médií) všestranné a aktuálne informácie o migrácii a týmto spôsobom podporiť tvorbu takto zameraných politík na Slovensku a v ostatných členských krajinách EMN. Prostredníctvom rôznych večerných podujatí seminár oslovuje aj verejnosť.

Seminár organizuje IOM ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku s finančnou podporou Európskej únie od roku 2012. Každý rok sa zameriava na konkrétnu tému migrácie.

Viac informácií nájdete na stránke: www.emnseminar.sk

Chceli by ste sledovať prednášky z budúcich podujatí EMN? Pridajte si medzi obľúbené podcasty EMN Slovensko a YouTube kanály IOM na Slovensku.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN