Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

EMN Slovensko zdieľalo svoju expertízu na medzinárodnej konferencii o migračných pojmoch

15. jún 2023

V júni 2023 zdieľalo EMN Slovensko, ktoré na Slovensku koordinuje Misia Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), na medzinárodnej konferencie EMN skúsenosti zo svojej dlhoročnej národnej expertízy v migračnej terminológii a v presadzovaní správneho používania pojmov z oblasti migrácie medzi odborníkmi a verejnosťou.

Image
Počas konferencie o migračnej terminológii v Gruzínsku. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Spolu s príkladmi z Fínska, Lotyšska a ďalších európskych krajín sme diskutovali o osvedčených postupoch pri preklade migračných pojmov do národných jazykov a ukázali sme rôzne online a offline spôsoby, ako vysvetliť migračné pojmy rôznym typom publika.

Každá profesná oblasť má svoj vlastný, jedinečný jazyk. Špeciálne sa to týka oblasti migrácie, kde potreba spoločného jazyka presahuje rámec národov a organizácií, pretože jednotlivé krajiny majú odlišné systémy a legislatívu pre riadenie migrácie. Na zlepšenie jednotného používania pojmov o migrácii v celej EÚ bol preto pred viac ako 10 rokmi vytvorený Slovník EMN o migrácii a azyle, ktorý sa rozrástol na pôsobivú zbierku viac ako 570 pojmov, ktoré spoločne definovali členské aj niektoré nečlenské štáty EÚ.

Konferenciu Spoločne chápaný jazyk ako nástroj riadenia migrácie: Slovník EMN o migrácii a azyle, ktorá sa konala v Tbilisi dňa 7. júna 2023, pripravilo EMN Gruzínsko a EMN Lotyšsko. Podujatie vyzdvihlo slovník EMN a jeho význam pre krajiny EÚ a mimo EÚ. Umožnilo tiež zdieľať poznatky a skúsenosti v používaní migračných pojmov, ako aj diskutovať o výzvach, ktoré vznikajú pri prekladaní alebo úprave niektorých migračných pojmov do odbornej terminológie v krajine.

Viac o slovníku EMN sa dočítate na našej webstránke v sekcii Migračný slovník

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN