Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Inform EMN poskytuje prehľad o práve detí so sprievodom byť vypočuté v konaní o medzinárodnej ochrane

25. apríl 2023

Deti, ktoré migrujú so svojimi rodičmi sú vystavené osobitným výzvam a zraniteľnosti. Preto je kľúčové, aby ich právo vyjadriť svoj názor bolo plne implementované v konaní o medzinárodnej ochrane. Tento inform poskytuje prehľad o tom, ako je právo detí so sprievodom byť vypočuté realizované v členských štátoch EMN a Nórsku. Zahrňuje tiež dobrú prax a skúsenosti.

Posudzovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu pre deti so sprievodom môže so sebou prinášať rozličné výzvy, keďže v hre môžu byť konfliktné záujmy. V niektorých prípadoch môžu byť deti zdržanlivé pri zdieľaní určitých informácií pred svojimi rodičmi alebo dospelými, ktorí sú za nich zodpovední alebo naopak, rodičia nemusia chcieť, aby deti odkryli určité informácie. Toto môže byť obzvlášť zložité v situáciách, kde ide o zneužitie dieťaťa. Preto je dôležité lepšie porozumieť tomu, ako sú deti so sprievodom vypočuté v konaní o medzinárodnej ochrane, ako aj nariadeniam, ktoré s tým súvisia.

Dohovor OSN o právach dieťaťa, článok 24 Charty základných práv Európskej únie a legislatíva Európskej únie o azyle zdôrazňujú dôležitosť najlepšieho záujmu dieťaťa vo všetkých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú detí, vrátane konania o medzinárodnej ochrane. Ich súhlas je dôležitý a vyjadrenie názorov by malo byť dobrovoľné.

Inform Právo detí so sprievodom byť vypočuté v konaní o medzinárodnej ochrane poskytuje prehľad o implementácii práva detí so sprievodom byť vypočuté v konaní o medzinárodnej ochrane v členských štátoch EMN a Nórsku. Prezentuje ich výzvy, dobrú prax a skúsenosti v zabezpečení tohto práva.

Väčšina členských štátov EMN a Nórsko v rámci konania o medzinárodnej ochrane uskutočňuje osobné rozhovory s deťmi so sprievodom. Avšak podmienky a požiadavky sa líšia naprieč krajinami. Ide napríklad o rôznu vekovú hranicu alebo súhlas dieťaťa a rodiča s takýmto rozhovorom.

Vo väčšine krajín osobné interview vykonáva špecializovaný personál, ktorý je vyškolený na komunikáciu s deťmi v jazyku, ktorý je prispôsobený ich veku a zrelosti. Niektoré krajiny tiež využívajú neverbálne metódy ako napríklad hru, kreslenie, či rozprávanie príbehu počas interview.

Inform sa tiež zaoberá výzvami a dobrou praxou členských štátov EMN a Nórska pri garantovaní práva detí so sprievodom byť vypočuté. K výzvam patrí už spomínaná otázka veku, národné požiadavky týkajúce sa súhlasu rodičov alebo zodpovedných dospelých, či nedostatok vyškoleného personálu a zdrojov. K dobrej praxi patrí napríklad uskutočňovanie interview v prostredí a jazyku, ktoré sú priateľské deťom, či rozhodovanie o tom, či má byť dieťa vypočuté na základe princípu „prípad od prípadu“, resp. v závislosti od situácie.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN