Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nový inform EMN sa zaoberá vyhliadkami pre vysídlené osoby v krajinách prvého prijatia a tranzitných krajinách mimo EÚ

28. február 2023

Viac ako polovica členských krajín EMN, ktoré sa zapojili do prípravy informu, prijalo stratégie a politiky s cieľom podporiť vyhliadky vysídlených ľudí v krajinách prvého prijatia a tranzitných krajinách mimo EÚ. Ich ciele siahajú od redukcie príčin neregulárnej alebo nútenej migrácie po podporu dôstojnosti, sebadôvery a ľudských práv vysídlených ľudí a prijímajúcich komunít.

K máju 2022 bolo celosvetovo nútene vysídlených viac ako 100 miliónov ľudí. Veľa utečencov zostáva v susedných krajinách, ktoré sú väčšinou nízko alebo stredne príjmové. Hoci by tieto krajiny mali vysídleným ľuďom poskytnúť humanitárnu pomoc a podporné programy, často na to nemajú zdroje alebo kapacitu. Z tohto dôvodu tu zohrávajú dôležitú úlohu medzinárodní aktéri ako aj organizácie občianskej spoločnosti.

Inform Vyhliadky pre vysídlené osoby v krajinách prvého prijatia a tranzitných krajinách mimo EÚ skúma, ktoré národné stratégie boli implementované v členských štátoch EMN s cieľom zlepšiť vyhliadky vysídlených ľudí v krajinách prvého prijatia a tranzitných krajinách mimo EÚ a tiež to, ako boli tieto stratégie integrované do existujúcich rámcov a dohôd ako napríklad Globálny kompakt o utečencoch, Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) a Nový pakt EÚ o migrácii a azyle. Zároveň sa snaží poskytnúť príklady úspešných programov a iniciatív, ktoré sa usilujú o zlepšenie vyhliadok vysídlených ľudí, identifikuje dobrú prax a príležitosti na ďalšie posilnenie (cezhraničných) partnerstiev a spolupráce.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN