Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Inform EMN o ubytovacích kapacitách v kontexte medzinárodnej ochrany

25. január 2023

Medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenalo viacero z členských a pozorovateľských krajín EMN vysokú kolísavosť v počte žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorá viedla v niektorých krajinách k napätiu v prijímacích centrách. Tento inform EMN sumarizuje informácie, ktoré môžu pomôcť tvorcom politík flexibilnejšie organizovať ich systémy prijímania žiadateľov o medzinárodnú ochranu.

Inform Organizácia flexibilného ubytovania v kontexte medzinárodnej ochrany poskytuje informácie o tom, ako členské a pozorovateľské krajiny EMN organizujú svoje ubytovacie kapacity v prijímacích centrách. Zameriava sa tiež na výzvy, s ktorými sa stretávajú a dobrú prax v súvislosti s reakciou na situáciu na Ukrajine.

V roku 2021 sa počet žiadostí o azyl v Európskej únii zvýšil o takmer 34% v porovnaní s predošlým rokom, čo predstavovalo návrat k úrovni pred pandémiou COVID-19. Príčinou nárastu mohol byť tlak na bieloruskej hranici, pád vlády v Afganistane, uvoľnenie pandemických opatrení. V roku 2022 to bola aj vojna na Ukrajine. Tieto trendy zvýraznili potrebu krajín EMN zaviesť flexibilný prístup k manažovaniu ubytovacích kapacít.

Smernica o podmienkach prijímania 2013/33/EÚ predstavuje právny základ pre členské štáty EÚ pre zabezpečenie harmonizovaných štandardov v prijímaní žiadateľov o medzinárodnú ochranu. V prípade nedostatočných ubytovacích a prijímacích kapacít smernica predvída možnosť aktivovať výnimočné opatrenia pre dočasné núdzové ubytovanie.

Členské a pozorovateľské krajiny EMN využili v núdzových situáciách rôzne modality prijímania utečencov, napríklad v stanoch alebo telocvičniach. V reakcii na náhle zmeny v dopyte po bývaní vytvorili dodatočné kapacity v existujúcich prijímacích centrách alebo zriadili nové prijímacie zariadenia. V súvislosti s tým zaviedli vysokú mieru flexibility z rozpočtového hľadiska. Ak to bolo potrebné, zvýšili finančné zdroje alokované prijímacím a ubytovacím centrám a v niektorých prípadoch pristúpili k regionálnemu alebo lokálnemu prerozdeleniu žiadateľov o medzinárodnú ochranu.

Ubytovanie na súkromí a u hosťujúcich rodín bolo považované za kľúčové opatrenie v odpovedi na nedostatočné ubytovacie kapacity krajín. To platilo obzvlášť v súvislosti s náhlym prílevom ľudí z Ukrajiny po ruskej invázii. 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN