Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Slovensko hostilo stretnutie európskej Expertnej skupiny EMN pre návraty

06. február 2023

EMN Slovensko hostila v dňoch 1. - 2. februára 2023 v Bratislave stretnutie európskej Expertnej skupiny EMN pre návraty (Return Expert Group – REG). Zástupcovia členských štátov Európskej únie, agentúr EÚ a medzinárodných organizácií sa navzájom informovali o návratoch a reintegráciách migrantov, a diskutovali o plánovaných aktivitách v roku 2023.

Image
Otvorenie dvojdňového zasadnutia Expertnej skupiny EMN pre návraty. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023

Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) za oblasť asistovaných dobrovoľných návratov.

REG funguje ako platforma pre praktickú spoluprácu a zdieľanie osvedčených postupov a odborných znalostí v oblasti návratu ľudí z krajín mimo EÚ. Expertná skupina poskytuje platformu pre plánovanie, sledovanie a monitorovanie návratových aktivít v EÚ. Spája kľúčových aktérov z krajín EÚ a predstaviteľov programov financovaných EÚ a v prípade potreby aj občiansku spoločnosť.

V rámci svojich aktivít pracuje EMN aj prostredníctvom expertných skupín. Slúžia najmä na výmenu informácií a dobrej praxe v konkrétnej migračnej oblasti medzi Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a pozorovateľskými krajinami. Okrem expertnej návratovej skupiny REG, ktorá vznikla v roku 2014, medzi ne patrí aj Platforma EMN o osobách bez štátnej príslušnosti (EMN Platform on Statelessness) a Pracovná skupina EMN pre informačné a osvetové kampane (EMN Information and Awareness Raising Campaigns Working Group) založené v roku 2016.

Image
Image
Zástupcovia expertnej skupiny EMN pre návraty diskutujú o plánovaných aktivitách na rok 2023. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN