Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nové informy EMN mapujú prístup k bývaniu a službám pre ľudí z Ukrajiny, ktorí získali dočasnú ochranu

14. december 2022

Podľa údajov UNHCR k 15. novembru 2022 utieklo z Ukrajiny primárne do susedných krajín EÚ viac ako 7,8 milióna ľudí. Dva nové informy EMN sa zaoberajú tým, ako členské štáty zareagovali na prílev ľudí, a to v oblasti ubytovania a bývania, ako aj prístupu k sociálnym benefitom, vzdelaniu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti v kontexte aktivácie smernice o dočasnej ochrane (2001/55/ES).

V nadväznosti na inform o rozsahu pôsobnosti smernice o dočasnej ochrane a procese registrácie vydala Európska migračná sieť (EMN) ďalšie dva informy, ktoré sa venujú prístupu k bývaniu a službám pre ľudí s udelenou dočasnou ochranou.

Podľa zistení informu Opatrenia spojené s bývaním a ubytovaním ľudí s udelenou dočasnou ochranou väčšina členských štátov využíva kombináciu rôznych foriem ubytovania pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Ide najmä o prijímacie centrá, hotely alebo hostely, ktoré sa využívajú najčastejšie v prípade núdzových situácií, a súkromné ubytovanie. Práve súkromné ubytovanie zohralo dôležitú rolu pri ubytovaní vysídlených ľudí v prvých mesiacoch konfliktu v dôsledku obmedzenej ubytovacej kapacity členských štátov.

Článok 13(1) smernice o dočasnej ochrane stanovuje, že ak je to nevyhnutné, osoby s dočasnou ochranou by mali dostať prostriedky na získane ubytovania. Dĺžka trvania a výška tejto finančnej podpory sa líši naprieč členskými štátmi, avšak vo všeobecnosti je založená na počte ubytovaných ľudí a pre deti je nižšia. Finančná kompenzácia je poskytnutá buď priamo osobám s dočasnou ochranou, ak nebývajú v prijímacom centre, lokálnym a mestským inštitúciám alebo priamo súkromným domácnostiam, ktoré ubytovávajú beneficientov.

Zabezpečiť ľuďom s dočasnou ochranou prístup na trh práce bolo pre členské štáty prioritou. Podľa zistení informu Prístup k službám pre ľudí, ktorí získali dočasnú ochranu niektoré členské štáty ponúkajú širokú škálu služieb vrátane poradenstva, jazykových kurzov, odborného tréningu a starostlivosti o deti. Tiež spustili rôzne informačné kampane a portály na hľadanie práce pre ľudí s dočasnou ochranou i zamestnávateľov.

Podľa článku 14(1) smernice o dočasnej ochrane majú členské štáty zabezpečiť všetkým osobám mladším ako 18 rokov, ktoré sú oprávnené získať dočasnú ochranu prístup k vzdelaniu s tými istými podmienkami ako vlastným občanom. Veľa členských štátov v tejto súvislosti vyčlenilo financie na otvorenie nových tried a dodatočných jazykových kurzov. Špeciálny dôraz sa tiež kladie na zjednodušenie prístupu do škôl, napríklad v prípade chýbajúcich dokumentov potvrdzujúcich stupeň vzdelania. Prístup k inštitúciám vyššieho vzdelania, ako sú napríklad univerzity nie je vo väčšine členských štátov garantovaný najmä kvôli tomu, že prijímanie si riadia samotné univerzity.

Kľúčový je prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorý garantuje článok 13(2) smernice o dočasnej ochrane. V niektorých členských štátoch majú osoby s dočasnou ochranou plný prístup k systému zdravotnej starostlivosti, rovnako ako ich vlastní občania. V ďalších krajinách majú prístup k neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Všetky členské štáty zároveň poskytujú prístup k starostlivosti v oblasti duševného zdravia.

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN