Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Pracovníci úradov práce z celého Slovenska diskutovali na stretnutí EMN o legislatívnych zmenách pri zamestnávaní osôb z krajín mimo EÚ vrátane odídencov z Ukrajiny

07. október 2022

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako člen Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovali v Ružomberku v dňoch 5. a 6. októbra 2022 tematické stretnutie EMN o pracovnej migrácii štátnych príslušníkov tretích krajín do SR najmä z pohľadu zákona o službách zamestnanosti, pobytového zákona a ich plánovaných noviel.

Cieľom pracovného stretnutia „Legislatívne zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín vo vzťahu k aplikačnej praxi“ bola výmena informácií a aplikácia príslušných ustanovení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v oblasti zamestnávania osôb z krajín mimo EÚ vrátane odídencov z Ukrajiny, inej legislatívy, ako aj interných predpisov a usmernení v oblasti zamestnávania cudzincov. V rámci programu sa diskutovalo tiež o aktuálnych otázkach vyplývajúcich z praxe. Na stretnutí boli zároveň predstavené aktivity a výstupy EMN, ktoré tematicky spadajú do pracovného portfólia účastníkov stretnutia.

Stretnutia sa zúčastnilo takmer 60 účastníkov, medzi ktorými boli najmä pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z celého Slovenska venujúci sa agende cudzincov a ich metodickí odborníci na nový elektronický systém služieb zamestnanosti z februára 2022. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Migračného informačného centra IOM.

Image
Tematické stretnutie EMN zamerané na legislatívne zmeny v oblasti zamestnávania cudzincov z krajín mimo EÚ, október 2022, Ružomberok. Foto © Medzinárodá organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN