Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Prednášky zo Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii 2021 teraz ako audio aj video podcasty

29. júl 2022

Zo záznamov prednášok a panelových diskusií 22 odborníkov z 15 krajín sa napríklad dozviete, aká je migračná situácia Líbyi a Stredomorí, ako sa žije v utečeneckých táboroch v Grécku, alebo či rozvojová pomoc znižuje migráciu do zahraničia.

8. ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii na tému Migrácia v multilaterálnom svete zorganizovala 24. – 26. augusta 2021 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku.

Prednášky zo seminára si môžete vypočuť a pozrieť:

V audiopodcastoch na stránke EMN Slovakia Podcasts.

Vo videopodcastoch na YouTube stránke IOM Slovakia.

 

Pozrite si a vypočujte jednotlivé prednášky z roku 2021:

Vplyv pandémie COVID-19 na migračné trendy vo svete

V prednáške sa dozviete, ako pandémia ovplyvnila mobilitu vo svete a ako ovplyvnila migrantov a remitencie, ktoré posielajú domov. Zistíte tiež, ako vyzerala neregulárna migrácia cez námorné trasy do Európy a čím sú dôležití migrujúci pracovníci v kritických sektoroch hospodárstva európskych krajín.

Prednášal: Frank Laczko, riaditeľ Analytického centra IOM pre globálne dáta o migrácii (IOM's Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC)).

Video

Audio

Prečo sú multilateralizmus a Organizácia Spojených národov dôležité?

Dozviete sa, ako vyzerá a čo je cieľom medzinárodnej spolupráce a Organizácie Spojených národov (OSN) v riadení migrácie a viac informácií o Globálnych kompaktoch OSN o migrácii a o utečencoch.

Prednášala: Miroslava Vozáryová, riaditeľka právneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Video

Audio

Panelová diskusia: Ako pomáha Slovensko migrantom a utečencom?

V diskusii sa dozviete:
• ako pomáha Slovensko migrantom a utečencom v iných krajinách a ako na svojom území,
• aké sú migračné politiky Slovenska,
• čo robia medzinárodné organizácie v oblasti migrácie.

Diskutovali:
• Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
• Ján Orlovský, riaditeľ migračného úradu Ministerstva vnútra SR,
• Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Video

Audio

Aktuálna migračná situácia v Líbyi a Stredomorí

Priamo z Tripolisu sa dozviete, akými trasami sa migranti dostávajú do Líbye a ako migrujú v Líbyi až po Stredozemné more. Zistíte tiež, ako čítať štatistiky migrácie, ak chceme získať presnejší obraz o migračných trendoch do Európy.

Prednášal: Federico Soda, šéf misie IOM v Líbyi.

Video

Audio

Život v gréckych utečeneckých táboroch

Vypočujte si priamo od odborníka z Grécka, aká je migračná situácia v krajine a ako žijú utečenci vrátane migrujúcich detí bez sprievodu v gréckych utečeneckých táboroch a mimo nich. Dozviete sa aj, ako súvisí súčasná kríza v Afganistane s migráciou do Grécka.

Prednášal: Gianluca Rocco, šéf misie IOM v Grécku.

Video

Audio

Odkrývanie mýtov a mylných predstáv o migrácii

Je chudoba hlavným motorom migrácie, alebo je pre migráciu prekážkou? A ktoré krajiny hostia najviac utečencov? V prednáške sa dozviete, aké mýty a mylné predstavy máme o tom, kto sú migranti a prečo migrujú a na druhej strane, čo hovoria fakty – aké sú migračné trendy a ako vplýva migrácia na rozvoj krajín.

Prednášala: Melissa Siegel, profesorka na Maastrichtskej postgraduálnej škole verejnej správy v Holandsku.

Video

Audio

Peniaze migrantov ako skrytá sila v globálnej ekonomike

Dozviete sa, čo sú to remitencie, či sú odolné voči krízam a ako pandémia COVID-19 ovplyvnila ich toky v rôznych regiónoch sveta. Zistíte aj:
• prečo sú financie, ktoré migranti posielajú domov svojim rodinám a komunitám, nezanedbateľnou súčasťou svetovej ekonomiky,
• či príspevky komunít cudzincov, ktoré posielajú na podporu domovských krajín, presahujú objem remitencií, ktoré posielajú migranti domov svojim rodinám,
• ako môžu financie diaspór a jednotlivcov zo zahraničia podporiť rozvoj komunít v ich domovských krajinách.

Prednášala: Sonia Plaza, senior ekonómka Svetovej banky.

Video

Audio

Maximalizácia vplyvu remitencií a investícií migrantov na rozvoj

Zaujíma vás, ktoré krajiny sveta sú najviac odkázané na príjem z remitencií a prečo je znižovanie nákladov za posielanie remitencií jedným z trvalo udržateľných cieľov OSN? V prednáške tiež zistíte, ako môžu byť remitencie využité nielen na spotrebu, ale aj na rozvoj a bezpečnosť rodín migrantov a ich domovských krajín – napríklad mobilizovaním úspor, budovaním aktív, rozširovaním možností príjmu a vytváraním pracovných miest.

Prednášal: Mauro Martini, programový expert vo Finančnom nástroji pre remitencie v rámci Medzinárodného fondu pre poľnohospodársky rozvoj (International Fund for Agricultural Development (IFAD)).

Video

Audio

Migrovať k príležitosti: ľudská mobilita ako rozvojový nástroj v európskom priestore

Vypočujte si, prečo nedostatok pracovníkov v jednej krajine znamená stratu talentov v druhej krajine. Na skúsenostiach z Moldavska a iných krajín Východného partnerstva sa dozviete, ako návrat migrantov domov prispieva k rozvoju týchto krajín. Nájdete tu tiež odporúčania, ako majú krajiny:
• pracovať s diaspórou cudzincov a nastavovať pre ňu účinné politiky a programy,
• zahrnúť návraty svojich občanov domov a ich reintegráciu po návrate do tvorby politík a programov.

Prednášal: Lars Johan Lönnback, šéf misie IOM v Moldavsku.

Video

Audio

Pohľad na migráciu a rozvoj z globálneho juhu

Dozviete sa, ako rozdielne vnímajú krajiny na globálnom severe a globálnom juhu migráciu a s ňou spojený rozvoj krajiny. Na príklade Mexika a USA zistíte, ako (nútenú) migráciu vníma samotný migrant a aké priority má globálny juh v riadení migrácie.

Prednášal: Raúl Delgado Wise, profesor na Autonómnej univerzite v Zacatecas v Mexiku.

Video

Audio

Migranti a zamestnávatelia – úloha súkromného sektora v migračnom cykle

Vypočujte si pohľad súkromného sektora, prečo podniky a globálni zamestnávatelia potrebujú správne regulovanú migráciu a v nej potrebujú riešiť tri priority: nedostatok zručností na trhu práce, zodpovedný nábor zamestnancov a uznávanie a rozvoj zručností pracovníkov zo zahraničia.

Prednášala: Stéphanie Winet, vedúca vonkajších vzťahov v Medzinárodnej organizácii zamestnávateľov (International Organisation of Employers (IOE)).

Video

Audio

Pracovní migranti a migračné politiky v Európskej únii – presvedčenia, dôkazy a budúcnosť

Prečo by sme sa mali zaujímať o migráciu a aká je mobilita v EÚ? Ekonóm vám prezradí svoj pohľad na pracovné trhy a politiky pracovnej migrácie v EÚ a na Slovensku. Dozviete sa, ako by sme do budúcna mali uvažovať o medzinárodnej migrácii a jej vplyve na ekonomickú stabilitu európskych krajín.

Prednášal: Martin Kahanec, zakladateľ a riaditeľ pre výskum v Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI).

Video

Audio

Smerovanie migračných politík v čase demografických zmien

Zistíte, ako sú vzájomne prepojené demografické zmeny a politiky regulujúce pracovnú migráciu v regióne východnej a juhovýchodnej Európy a na Slovensku. Tiež aké sú prognózy demografického vývoja pre tieto krajiny a ktoré z nich starnutie obyvateľstva najviac ovplyvňuje a zasiahne v budúcnosti. Dozviete sa aj, ako na starnutie môžu krajiny reagovať a aké sú riziká príliš reštriktívnej alebo otvorenej migračnej politiky.

Prednášal: Michael Newson, senior expert na pracovnú mobilitu a ľudský rozvoj pre región juhovýchodnej a východnej Európy a centrálnej Ázie v rámci Regionálneho úradu IOM vo Viedni.

Video

Audio

Aký vplyv na migrantov má dlhodobé čakanie?

Migráciu vnímame častokrát podľa toho, do ktorej krajiny migranti smerujú alebo v ktorej žijú. Ako je však pre migrantov dôležitý čas? Zistite, ako sa dočasnosť ich situácie a čakanie v tranzite, ilegalite či na úradoch podpisuje na migrantoch a utečencoch. A ako toto čakanie a čas je dôležité zohľadniť pri tvorbe politík a riadení neregulárnej a nútenej migrácie v Európe. Zistenia sú z etnografickej terénnej práce projektu WAIT – Waiting For an Uncertain Future: The Temporalities of Irregular Migration (2017 – 2020).

Prednášala: Kari Anne K. Drangsland, humánna geografka a výskumníčka na Univerzite v Bergene v Nórsku.

Video

Panelová diskusia: Ako posilniť legálne cesty pre migrantov a utečencov do EÚ?

V diskusii sa dozviete:

• Prečo experti považujú za dôležité posilniť legálne možnosti migrácie do Európskej únie a aké legálne cesty do EÚ existujú,
• príklad udržateľného náboru zdravotných sestier z krajín mimo EÚ pre nemecký trh práce, ktorý ukáže, ako môže byť legálna migrácia užitočná pre migrantov, ich domácu aj prijímajúcu krajinu,
• o myšlienke umožniť utečencom a nútene vysídleným osobám ísť do inej krajiny za kvalifikovanou prácou,
• aké sú odporúčania pre pilotné projekty takejto legálnej migrácie.

Odborníci v diskusii:
• Tesseltje de Lange, profesorka na Univerzite Radboud v Holandsku,
• Emir Čomor, koordinátor projektu Tripple Win v Bosne a Hercegovine,
• Marina Brizar, riaditeľka pobočky Talent Beyond Boundaries v Spojenom kráľovstve,
• Kate Hooper, analytička v Migration Policy Institute (MPI) z USA.

Video

Audio

Chcete sledovať prednášky z budúcich vzdelávacích podujatí EMN? Pridajte si YouTube stránku IOM Slovakia a stránku EMN Slovakia Podcasts medzi vaše obľúbené kanály.

Čo je Vzdelávací seminár EMN o migrácii?

Seminár vytvára od roku 2012 na Slovensku jedinečný vzdelávací priestor, v ktorom renomovaní experti prednášajú o aktuálnych témach z oblasti medzinárodnej migrácie z pohľadu tvorby politík, s informáciami z výskumu a z praktických skúseností s prácou v teréne.

Seminár je pre pracovníkov vo verejnej správe, neziskovom sektore, výskumných inštitúciách, akademickej obci, médiách a v EMN.

Súčasťou seminára sú tiež workshopy a interaktívne aktivity, v minulosti napríklad hra s vytváraním scenárov budúceho migračného vývoja či 360° virtuálna realita.

Odborné témy seminár prináša aj verejnosti vo forme filmových projekcií a diskusií o migrácii a cudzincoch vo svete a na Slovensku.

Počas ôsmich ročníkov na seminári vystúpilo vyše 120 prednášajúcich a absolvovalo ho viac ako 550 účastníkov.

Webová stránka seminára EMN: www.emnseminar.sk.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN