Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Inform EMN o prevencii, odhaľovaní a riešení situácií, kedy dochádza k zneužívaniu povolenia na pobyt na účel štúdia v EÚ

13. apríl 2022

Aké procesy majú zavedené členské krajiny EÚ s cieľom predísť a odhaliť zneužívanie povolenia na pobyt na účel štúdia pre štátnych príslušníkov tretích krajín? Inform EMN: Prevencia, odhaľovanie a riešenie situácií, kedy dochádza k zneužívaniu povolenia na pobyt na účel štúdia v EÚ poskytuje komparatívny prehľad postupov, skúseností a príkladov dobrej praxe v členských krajinách EÚ v tejto oblasti.

Inform rozdeľuje tieto procesy do dvoch hlavných fáz, a to fázy pred príchodom a fázy po príchode. Vo fáze pred príchodom sa dôraz kladie na prevenciu potenciálneho zneužitia povolenia na pobyt. Vo fáze po príchode sa členské krajiny sústreďujú na možné prípady zneužitia už v čase, kedy je povolenie na pobyt vydané.

Inform vyzdvihuje najdôležitejšie postupy zaužívané v členských krajinách EÚ v tejto oblasti a popisuje s tým súvisiace dôsledky na pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ. Inform zdôrazňuje, že niektoré členské krajiny uprednostňujú fázu pred príchodom, zatiaľ čo iné členské krajiny kladú rovnaký dôraz aj na po príchodovú fázu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN