Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Vypočujte si naše prvé podcasty prednášok o migračných mýtoch či o aktuálnej situácii v Líbyi

22. december 2021

Aký dopad mala pandémia COVID-19 na migrantov a mobilitu vo svete? Kto je vlastne migrant a aké mýty ho obklopujú? Prečo sú peniaze migrantov skrytou silou vo svetovej ekonomike? Pozerá sa globálny juh na migráciu rovnako ako bohatší sever? Ako vyzerá migračná situácia v Grécku a na opačnej strane Stredozemného mora v Líbyi? EMN Slovensko vydalo prvú sériu podcastov z prednášok o medzinárodnej migrácii, v ktorých sa dozviete viac.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku zorganizovala v dňoch 24. – 26. augusta 2021 ôsmy ročník Vzdelávacieho seminára o migrácii – Migrácia v multilaterálnom svete. O aktuálnych témach z oblasti migrácie prednášalo 22 rečníkov z 15 krajín a my Vám prinášame vo forme podcastov prvé z nich.

Migrácia a pandémia COVID-19

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho seminára EMN sú informácie o aktuálnych migračných dátach. Rok 2020 a 2021 boli výnimočné, nakoľko pandémia COVID-19 mala na migráciu významný vplyv. Frank Laczko, riaditeľ Analytického centra IOM pre globálne dáta o migrácii so sídlom v Berlíne, vo svojej prednáške priblížil v číslach a trendoch dopady pandémie na medzinárodnú mobilitu, ako aj na samotných migrantov.

Osobitne sa zameral na neregulárnu migráciu cez námorné trasy do Európy – pokračujúce úmrtia migrantov v Stredozemnom mori a v Atlantickom oceáne. Poukázal na úlohu migrujúcich pracovníkov v kritických sektoroch hospodárstva, akými sú zdravotníctvo, služby, predaj, poľnohospodárstvo, lesníctvo či rybné hospodárstvo. Priblížil tiež správanie sa remitenčných tokov počas pandémie a v súvislosti s COVID-19 analyzoval mieru infekcie a úmrtnosti medzi migrantmi a ich prístup k vakcínam, ako aj rastúce protimigrantské nálady v celej Európe.

Prednášku si môžete vypočuť v podcaste: COVID-19 and its impact on global migration trends

Migračné mýty aj v kontexte rozvoja

Dlhodobo sme svedkami šírenia množstva informácií o migrácii, ktoré majú rôznu úroveň hodnovernosti, spoľahlivosti a pravdivosti. Táto situácia spôsobuje citeľný nárast prejavov extrémizmu a nenávisti. Profesorka Melissa Siegel, ktorá prednáša na Maastrichtskej postgraduálnej škole verejnej správy, odkrýva najrozšírenejšie mýty a mylné predstavy o migrantoch a migrácii, a to aj v kontexte rozvoja.

Poukazuje na chybné predstavy o tom, kto sú migranti a z akých dôvodov migrujú, aké sú migračné trendy, či ako migrácia a rozvoj spolu súvisia. V prednáške tiež spochybňuje prevládajúce názory, ktoré sa odrážajú aj v európskych politikách, že rozvoj či špecificky rozvojová pomoc môžu znížiť zahraničnú migráciu.

Prednášku si vypočujte v podcaste: Debunking migration myths and misconceptions

Peniaze migrantov v globálnej ekonomike

Financie, ktoré migranti posielajú domov svojim rodinám, sú nezanedbateľnou súčasťou svetovej ekonomiky. Čo sú to medzinárodné remitencie a čo sa s nimi stalo počas prebiehajúcej pandémie COVID-19 vysvetľuje vo svojej  prednáške Sonia Plaza, senior ekonómka Svetovej banky. Ukazuje, ako pandémia ovplyvnila toky remitencií v rôznych regiónoch sveta, analyzuje odolnosť remitencií a ich vplyv tak na makroúrovni, ako aj na úrovni domácností.

Sonia sa venuje aj zručnostiam a investíciám zo strany diaspóry, ktoré významne prispievajú k rozvoju komunít v domovských krajinách. Poukazuje na problematiku nákladov na posielanie remitencií a na politiky podporujúce migrantov, rodiny migrantov a infraštruktúru remitencií.

Prednášku si vypočujte v podcaste: Migrant money as the hidden force in global economics

Pohľad na migráciu a rozvoj z globálneho juhu

Iný pohľad na migráciu a rozvoj prináša z amerického kontinentu profesor Raúl Delgado Wise, ktorý pôsobí na Autonómnej univerzite v mexickom Zacatecas. Prezentuje migráciu a rozvoj z pohľadu migranta a globálneho juhu, a nie z dominantného pohľadu globálneho severu a prijímajúcich krajín. Diskutuje o týchto dvoch perspektívach z hľadiska teórie a politiky, rekonceptualizuje nútenú migráciu a na praktických príkladoch z Mexika a USA analyzuje globálne riadenie migrácie.

Prednášku si vypočujte v podcaste: A Southern perspective on the theory and practice of migration and development

Aktuálna migračná situácia v Líbyi a Grécku

Situácia v Líbyi už niekoľko rokov výrazne ovplyvňuje nútenú migráciu do Európy cez Stredozemné more. Vedúci miestnej misie IOM, Federico Soda, priamo z Tripolisu analyzuje aktuálne údaje o migrantoch a zmiešaných migračných trasách v a do Líbye až po Stredozemné more. Vysvetľuje, ako inak sa treba pozerať na štatistiky migrácie, aby sme získali presnejší obraz o migračných trendoch do Európy. Popisuje aj situáciu vnútorne vysídlených osôb a navrátilcov v Líbyi, a predstavuje desiatky terénnych aktivít, ktoré IOM ako Migračná agentúra OSN v súčasnosti v Líbyi vykonáva.

Migračná situácia v Grécku, ktoré leží na opačnej strane Stredozemného mora, je za posledné roky jednou z najnáročnejších v rámci EÚ. Komplexnosť situácie potvrdzuje priamo z terénu vedúci úradu IOM v Grécku, Gianluca Rocco, ktorý približuje život utečencov v mnohých gréckych utečeneckých táboroch a mimo nich. Osobitne sa pritom venuje problémom, ktorým v týchto podmienkach čelia deti bez sprievodu. Gianluca podrobne vysvetľuje rôzne druhy pomoci a služieb, ktoré na mieste poskytujú medzinárodné organizácie a úrady, a poukazuje na úlohu multilaterálnej spolupráce pri riadení migrácie na európskej pôde. Vysvetľuje tiež súvislosti medzi súčasnou krízou vysídľovania v Afganistane a možným vplyvom na migračné toky do Grécka.

Prednášku o situácii v Líbyi si vypočujte v podcaste: Migration situation in Libya and the Mediterranean Sea

Prednášku o situácii v Grécku si vypočujte v podcaste: Life inside Greek refugee camps

 ***

Aby vám neunikli ďalšie prednášky, ktoré zverejňujeme postupne, pridajte si EMN Slovakia Podcasts medzi vaše obľúbené podcasty.

***

Čo je Vzdelávací seminár EMN o migrácii?

Vzdelávací seminár EMN o migrácii vytvára od roku 2012 na Slovensku jedinečný vzdelávací priestor, kde renomovaní experti počas troch dní predstavujú vybrané témy medzinárodnej migrácie z pohľadu politík, výskumu a praxe. Seminár odráža aktuálne dianie v EÚ a vo svete a pravidelne prináša informácie priamo z terénu, pričom okrem prednášok sa môžu účastníci zapájať do workshopov a interaktívnych aktivít. Seminár je určený najmä odborníkom z verejnej správy, neziskového sektora, výskumných organizácií, akademickej obce, médií a iných relevantných subjektov. Od roku 2017 sa seminára zúčastňujú aj zástupcovia EMN z iných európskych krajín. Doteraz ho absolvovalo viac ako 600 účastníkov, ktorí si vypočuli vyše 120 prednášajúcich.

Odborné témy seminár prináša aj verejnosti vo forme filmových projekcií a diskusií, ktorými chce prispieť k vecnej a vyváženej diskusii o medzinárodnej migrácii a cudzincoch na Slovensku.

Web seminára: www.emnseminar.sk

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN