Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Výročná správa EMN o migrácii a azyle v EÚ a Nórsku za rok 2020

16. jún 2021

Pandémia COVID-19 spôsobila v roku 2020 neočakávaný vývoj v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany. K už existujúcim výzvam v riadení migrácie a azylu pribudli nové, ako napríklad potreba nových digitálnych riešení. Výročná správa o migrácii a azyle, ktorú zverejnila Európska migračná sieť (EMN), uvádza prehľad kľúčového vývoja v oblasti migrácie v členských štátoch EÚ a Nórsku v roku 2020.

Cestovné obmedzenia prijaté v dôsledku pandémie COVID-19 viedli k zníženiu počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzali do EÚ s oprávnením na pobyt alebo ako žiadatelia o azyl, ako aj tých, ktorí z EÚ odchádzali v rámci návratových procedúr. Predbežné údaje hovoria, že počet žiadostí o víza a povolenia na pobyt v niektorých členských štátoch poklesol takmer o 50 % a počet žiadostí o azyl o 32,6 % v porovnaní s predošlým rokom.

V dôsledku obmedzenia prístupu na úrady a opatrení na dodržiavanie fyzického odstupu zohrali elektronické systémy a digitálne nástroje dôležitú úlohu pri udržaní fungovania systémov migrácie a azylu. Členské štáty, ktoré pôvodne takéto služby neposkytovali, promptne zaviedli mailovú, online alebo inú elektronickú komunikáciu na podávanie žiadostí, obnovovanie víz a povolení na pobyt.

Spoločnou témou na úrovni EÚ i členských štátov bolo zvyšovanie efektívnosti riadenia migrácie. Nový pakt o migrácii a azyle, ktorý pripravila Európska komisia, predstavuje komplexný prístup k migrácii, azylu, integrácii a riadeniu hraníc. Členské štáty prijali nové strategické smerovanie a priority. Boli navrhnuté nové formy spolupráce s krajinami mimo EÚ, a to nielen s cieľom predchádzať neregulárnej migrácii, ale aj prijímať kvalifikovaných pracovníkov.

Ochrana žiadateľov o azyl a utečencov vrátane maloletých osôb a iných zraniteľných skupín bola v roku 2020 súčasťou politickej agendy EÚ a jej členských štátov. Požiar v tábore Moria na gréckom ostrove Lesbos v septembri 2020 upriamil pozornosť na otázku prijímania žiadateľov o azyl, pričom niektoré členské štáty prisľúbili svoje zapojenie do systému relokácií.

Členské štáty EÚ reagovali v roku 2020 aj na oficiálny odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ, kvôli ktorému zaviedli opatrenia upravujúce právne postavenie občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov.

Európsku výročnú správu si môžete stiahnuť v sekcii Publikácie. K správe bol vydaný kratší Inform a Flash, ako aj štatistická príloha. Výročnú správa za Slovenskú republiku je dostupná v slovenčine a angličtine.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN