Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti žiadateľom o udelenie azylu a cudzincom s doplnkovou ochranou

03. október 2019

Migračný úrad Ministerstva vnútra (MV) SR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako členovia Národného kontaktného bodu EMN v SR zorganizovali v dňoch 24. – 25. septembra 2019 v Bratislave tematické stretnutie národnej migračnej siete na tému Poskytovanie zdravotnej starostlivosti žiadateľom o udelenie azylu a cudzincom s doplnkovou ochranou.

Cieľom stretnutia bolo zdieľanie skúseností o postupoch a osvedčenej praxi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žiadateľom o udelenie azylu a osobám s poskytnutou doplnkovou ochranou. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia migračného úradu MV SR, lekári azylových zariadení a útvarov policajného zaistenia pre cudzincov, zástupcovia odboru zdravotníctva a regionálni hygienici MV SR, úradu hraničnej a cudzineckej polície, Správy uprchlických zařízení MV Českej republiky, odborníci v odbore psychológia a psychiatria, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií a IOM.

Úvod stretnutia bol venovaný systému zdravotnej starostlivosti žiadateľom o udelenie azylu a cudzincom s poskytnutou doplnkovou ochranou na Slovensku. Lekári sa s účastníkmi podelili o svoju prax a skúsenosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v azylových zariadeniach migračného úradu, ako aj v útvaroch policajného zistenia pre cudzincov. Situáciu v Česku následne predstavili zástupcovia Správy uprchlických zařízení MV ČR. Jednou z diskutovaných tém bola aj starostlivosť o cudzincov s psychickými ochoreniami a možnými s tým súvisiacimi výzvami v praxi.

Druhý deň bol venovaný výskytu, prenosu a šíreniu infekčných ochorení žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach smerom k zamestnancom a obyvateľstvu, ako aj zavedeným preventívnym opatreniam. V závere stretnutia sa diskutovalo o zdraví migrantov v tranzitných krajinách na Balkánskej trase.

 

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN