Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Tematické stretnutie EMN na tému Komunikácia témy migrácie s verejnosťou, Bratislava, november 2018

10. január 2019

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) zorganizovali ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike tematické stretnutie EMN pod názvom „Komunikácia témy migrácie s verejnosťou“, ktoré sa uskutočnilo 7. novembra 2018 v Bratislave.

V súvislosti so zmenou migračnej situácie od roku 2015 v rámci EÚ sa téma migrácie a azylu stala súčasťou nielen politickej, ale aj verejnej diskusie. Vzhľadom na veľmi nízky podiel cudzincov žijúcich na Slovensku (1,8%) však väčšina obyvateľov nemá osobnú skúsenosť s cudzincami a svoje názory a postoje si preto formuje na základe sprostredkovaných informácií. Tie však majú rôznu úroveň hodnovernosti, spoľahlivosti a pravdivosti, čo spôsobuje citeľný nárast prejavov extrémizmu, nenávisti a neoverených a nepravdivých informácií o migrácii alebo utečencoch.

Cieľom stretnutia bolo diskutovať o možnostiach, spôsoboch a stratégii komunikácie s verejnosťou pri prejavoch nenávisti, agresii alebo konšpiračných teóriách spojených s témou migrácie a utečencov. Stretnutie bolo určené najmä zamestnancom Migračného úradu a tlačového odboru MV SR, ktorí v rámci svojej činnosti (školenia, prednášky, diskusie, rozhovory, poskytovanie stanovísk a pod.) komunikujú s verejnosťou a sú konfrontovaní aj s negatívnymi prejavmi a vyjadreniami k daným témam.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN