Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia EMN Migrácia kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín: politiky a prax, Bratislava, 20. novembra 2013

02. december 2013

Domáci a zahraniční experti z Bratislavy, Prahy, Viedne, Bruselu a Londýna vystúpili 20. novembra 2013 v Bratislave na konferencii Migrácia kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín: politiky a prax. Predstavili súčasný vývoj a politiky v oblasti pracovnej migrácie vo svete a v Európe a priblížili aj opatrenia, ktoré zaviedli európske štáty, aby získali kvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Konferenciu zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR.

Po úvodnom príhovore vedúcej Úradu IOM v SR, Zuzany Vatráľovej, a zástupkyne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Martiny Janíkovej, prezentovala Martina Lubyová z Prognostického ústavu SAV v Bratislave hlavné zistenia Výhľadu OECD v oblasti medzinárodnej migrácie na rok 2013 (International Migration Outlook 2013). Vo svojom príspevku sa zamerala na ekonomický a fiškálny dopad migrácie a nedávno implementované politiky, ktoré sa týkali kvalifikovaných pracovných migrantov.

Martin Kahanec zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce v Bratislave informoval o projekte, ktorý skúmal migráciu pracovníkov z krajín Východného partnerstva na európske pracovné trhy. Podľa prezentovaného výskumu je takáto migrácia pozitívna a to najmä pri liberálnej migračnej politike (nakoľko liberálny migračný systém umožňuje efektívnejšie obsadzovanie/vyhľadávanie pre vysielajúce i prijímajúce krajiny).

Andrea Frkáňová z EMN na Slovensku predstavila politiky pracovnej migrácie v Slovenskej republike a hlavné výstupy zo štúdie Získavanie vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín do SR. Podľa zistení štúdie Slovenská republika zatiaľ nemá veľa skúseností so získavaním tejto skupiny migrantov. Súhrnné zistenia všetkých členských štátov EÚ a Nórska o získavaní vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín prezentovala Petra van Nierop z Bruselu.

Panelová diskusia v poslednej časti konferencie ponúkla účastníkom možnosť porovnať politiky, opatrenia a osvedčenú prax pri získavaní kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín vzhľadom na potreby trhu práce v troch krajinách s rôznymi kategóriami migrantov – Rakúsku, Českej republike a Veľkej Británii. Diskusie sa zúčastnili reprezentanti národných kontaktných bodov EMN príslušných krajín – pracovníčka IOM vo Viedni, Theresa Bittmann, Ondřej Brychta z českého ministerstva vnútra a Tom Bucke, zástupca Home Office Science vo Veľkej Británii.

Na konferencii organizátori privítali viac ako 70 účastníkov, ktorí zastupovali ministerstvá, štátne inštitúcie, mimovládne organizácie, veľvyslanectvá, výskumné inštitúcie, zamestnávateľov a súkromné spoločnosti. Účastníci ocenili materiály, ktoré im boli pri registrácii poskytnuté, príležitosť nadobudnúť nové kontakty a dozvedieť sa viac o skúsenostiach v oblasti pracovnej migrácie v iných členských krajinách EÚ.

Výstupy z konferencie zarezonovali aj v slovenských médiách, ktoré uverejnili tieto príspevky a články:

Fotografie zo stretnutia

Fotogaléria z Konferencie EMN Migrácia kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín: politiky a prax

Prezetácie na stiahnutie

Martina Lubyová - Main findings from the OECD International Migration Outlook 2013 with regard to recent trends, policies, economic and fiscal impact of immigration (168 kB)

Martin Kahanec - Eastern Partnership workers in EU Labor Markets: Unleashing potentials for mutual gains (564 kB)

Andrea Frkáňová - Získavanie vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín do Slovenskej republiky: hlavné zistenia a výstupy z národnej štúdie EMN (652 kB)

Petra van Nierop - Attracting highly qualified and qualified third-country nationals: Main findings and outcomes of the EMN synthesis report (908 kB)

Theresa Bittmann - AT: National Labour Migration Policies and Measures (648 kB)

Ondřej Brychta - CZ: Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice (212 kB)

Tom Bucke - UK: Labour market needs and migration policy responses (1,28 MB)

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa ku konferencii EMN Migrácia kvalifikovaných pracovníkov
z tretích krajín: politiky a prax 2013
(248 kB)

Program konferencie EMN Migrácia kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín: politiky a prax 2013 (396 kB)

Programme of the EMN Conference on Migration of Qualified Workers from Third Countries: Policies and Practice 2013 (492 kB)

Plagát konferencie EMN Migrácia kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín: politiky a prax 2013 (284 kB)

Poster for the EMN Conference on Migration of Qualified Workers from Third Countries: Policies and Practice 2013 (288 kB)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN