Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kto predstavuje súčasné NKB Európskej migračnej siete?

V každom členskom štáte sa NKB skladá z minimálne troch zástupcov z jednej alebo rôznych inštitúcií. V druhom prípade jedna z inštitúcií vystupuje ako národný koordinátor.

BELGICKO:
NKB sa skladá zo zástupcov: Imigračného úradu (koordinátor), Centra pre rovnaké príležitosti a boja proti rasizmu a Komisára pre utečencov a osoby bez občianstva.
Webstránka: www.dofi.fgov.be
E-mail: benedikt.vulsteke(zavinac)dofi.fgov.be

BULHARSKO:
NKB predstavuje Migračný úrad Ministerstva vnútra.
Webstránka: www.mvr.bg
E-mail: Lkvasileva.110(zavinac)mvr.bg

CYPRUS:
NKB predstavuje Ministerstvo vnútra
Webstránka: www.moi.gov.cy
E-mail: apapageorgiou(zavinac)moi.gov.cy

ČESKÁ REPUBLIKA:
NKB predstavuje Odbor azylovej a migračnej politiky Ministerstva vnútra.
Webstránka: www.mvcr.cz
E-mail: emncz(zavinac)mvcr.cz

DÁNSKO:
Aj keď sa Dánsko nepodieľalo na prijímaní Rozhodnutia zakladajúceho EMS, spolupracuje na jej činnosti prostredníctvom Ministerstva pre utečencov, prisťahovalectvo a a integráciu.
Webstránka: www.inm.dk
E-mail: int(zavinac)inm.dk

ESTÓNSKO:
NKB predstavuje Estónska nadácie pre migrantov založená vládou.
Webstránka: www.migfond.ee
E-mail: emn(zavinac)migfond.ee

FÍNSKO:
NKB predstavuje Imigračný úrad, Odbor legislatívy a informácií o krajinách pôvodu
Webstránka: www.migri.fi
E-mail: emn(zavinac)migri.fi

FRANCÚZSKO:
NKB predstavuje Ministerstvo pre prisťahovalectvo, integráciu, národnú identitu a rozvojovej spolupráce
Webstránka: www.immigration.gouv.fr
E-mail: emn(zavinac)iminidco.gouv.fr

GRÉCKO:
NKB predstavuje tri odbory Ministerstvo vnútra - a)Riaditeľstvo migračnej politiky, Generálneho riaditeľstva migračnej politiky a sociálnej integrácie, b) Sekcia azylu, Odbor cudzincov Policajného zboru, c) Odbor informatiky, Generálneho riaditeľstva rozvoja projektov
Webstránka: www.ypes.gr
E-mail: emn(zavinac)ypes.gr

HOLANDSKO:
NKB predstavuje Úrad pre prisťahovalectvo a naturalizáciu, Centrum informácií a analýz (INDIAC), Ministerstva spravodlivosti
Webstránka: www.ind.nl
E-mail: emn(zavinac)ind.minjus.nl

ÍRSKO:
NKB predstavuje Výskumný ústav ekonomických a sociálnych vied (nezávislý výskumný inštitút).
Webstránka: www.esri.ie
E-mail: emn(zavinac)esri.ie

LITVA:
NKB predstavuje IOM Medzinárodná organizácie pre migrácie, Úrad vo Vilniuse
Webstránka: www.iom.lt
E-mail: audra(zavinac)iom.lt

LOTYŠSKO:
NKB predstavuje Úrad občianstva a migrácie Ministerstva vnútra
Webstránka:
http://www.emnlatvia.lv
E-mail: emn(zavinac)pmlp.gov.lv

LUXEMBURSKO:
NKB predstavuje Fakulta humanitných vied a vzdelania, Luxemburská univerzita (národný koordinátor) a Ministerstvo rodiny, integrácie.
Webstránka: www.uni.lu/flshase
E-mail: christel.baltes-loehr(zavinac)uni.lu

MAĎARSKO:
NKB predstavuje Ministerstvo spravodlivosti a vnútra
Webstránka: www.irm.gov.hu
E-mail: emn(zavinac)irm.gov.hu

MALTA:
NKB predstavuje Ministerstvo spravodlivosti a vnútra
Webstránka: www.mjha.gov.mt/eu/eu_emn.html
E-mail: emn.mjha(zavinac)gov.mt

NEMECKO:
NKB predstavuje Federálny úrad pre migráciu a utečencov (BAMF)
Webstránka: www.emn-germany.de
E-mail: marie-luise.braeunlein(zavinac)bamf.bund.de

POĽSKO:
NKB predstavuje Ministerstvo vnútra, Odbor migračnej politiky, úzko spolupracuje s Ministerstvom práce, Úrad pre cudzincov Riaditeľstva pre hraničnú stráž, Štatistický úrad
Webstránka: www.mswia.gov.pl
E-mail:
esm(zavinac)poczta.mswia.gov.pl

PORTUGALSKO:
NKB predstavuje Úrad pre cudzincov a hraničnú kontrolu Ministerstva vnútra, úzko spolupracuje so Štatistickým úradom a s Vysokým komisárom pre prisťahovalectvo a interkultúrny dialóg (ACIDI)
Webstránka:
www.sef.pt
E-mail: Emn(zavinac)sef.pt

RAKÚSKO:
NKB predstavuje IOM Medzinárodná organizácie pre migrácie, Úrad vo Viedni
Webstránka: www.emn.at
E-mail: ncpaustria(zavinac)iom.int

RUMUNSKO:
NKB predstavuje Centrum výskumu, analýzy a prognózy, Imigračného úradu
Webstránka: www.mai.gov.ro
E-mail: emn.ro(zavinac)mira.gov.ro

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
NKB sa skladá z IOM Medzinárodná organizácie pre migrácie, Úrad v Bratislave (národný koordinátor), Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR, Migračný úrad MV SR, Sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR, Sekcia medzinárodných vzťahov MPSVR SR, Sekcia sociálnej štatistiky a demografie Štatistického úradu SR.
Webstránka: www.emn.sk
E-mail: ncpslovakia(at)iom.int

SLOVINSKO:
NKB predstavuje Ministrstvo vnútra
Webstránka: www.mnz.gov.si
E-mail: emn.mnz(zavinac)gov.si

ŠPANIELSKO: NKB tvorí sedem expertov zo štyroch ministerstiev – Ministerstvo práce a prisťahovalectva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce, Ministerstvo spravodlivosti, NKB spolupracuje s Pozorovateľským centrom pre prisťahovalectvo
Webstránka: http://extranjeros.mtin.es/
E-mail: opi(zavinac)mtin.es

ŠVÉDSKO:
NKB predstavuje Migračný úrad
Webstránka: www.migrationsverket.se
E-mail: EMN(zavinac)migrationsverket.se

TALIANSKO:
NKB tvorí Ministerstvo vnútra, Ústredné riaditeľstvo pre imigračnú a azylovú politiku (národný koordinátor)
Webstránka: www.emnitaly.it
E-mail: mariagrazia.colosimo(zavinac)interno.it

Viac informácií o Európskej migračnej sieti v EÚ nájdete v informačnom letáku v anglickom jazyku tu.