Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Publikácie EMN

V tejto časti nájdete výstupy EMN, ktoré boli publikované na Slovensku, v iných členských štátoch EÚ, v Nórsku a Európskou komisiou. Môžete si tu stiahnuť štúdie, výročné správy, slovník pojmov, bulletiny a newslettre, ktoré poskytujú najnovšie informácie a štatistiky o migrácii a azyle.

Štúdie a policy briefy EMN

Štúdie a policy briefy, ktoré podrobne skúmajú vybrané témy z oblasti migrácie a azylu. Malé tematické štúdie za SR sú v slovenčine rozpracované do uceleného textu, v angličtine sú dostupné iba vo forme dotazníka. Predlohou pre všetky štúdie sú vopred stanovené špecifikácie, ktoré schvaľujú členské štáty EÚ, Nórsko a Európska komisia.

Výročné správy EMN

Správy, ktoré popisujú najdô­ležitejší vývoj politík a legislatívy v oblasti migrá­cie a azylu na národnej a celoeurópskej úrovni za kalendárny rok. Do roku 2009 EMN zostavovala aj výročné štatistické správy o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktoré čiastočne nahradil Bulletin EMN. Predlohou pre všetky správy sú vopred stanovené špecifikácie, ktoré schvaľujú členské štáty EÚ, Nórsko a EK.

Informy EMN

Krátke informačné listy, ktoré zostavuje Európska komisia na základe štúdií a správ EMN či ad hoc otázok EMN. Sú zamerané na špecifickú problematiku, o ktorej prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN

Výkladový slovník odborných výrazov z oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany, ktorého prípravu a aktualizáciu koordinuje Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ a Nórskom. Slovník obsahuje preklady migračných hesiel v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny.

Bulletin EMN

Vestník Európskej komisie, ktorý štvrťročne informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a azylu na úrovni Európskej únie a jej členských štátov.

Newslettre EMN

Vestníky Národného kontaktného bodu EMN v SR o činnosti EMN, práve prebiehajúcich aktivitách, projektoch, publikáciách a štatistikách o migrácii vo svete, v Európe a na Slovensku.