Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cieľom aktivít Európskej migračnej siete (EMN) je napĺňať informačné potreby inštitúcií EÚ, ako aj orgánov členských štátov prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle na účely tvorby politík Európskej únie v týchto oblastiach.

Prvým podnetom pre jej vznik bol samit Európskej rady v roku 2001 v Laekene, ktorý vyzval Európsku komisiu, aby zvážila prípravu európskeho systému slúžiaceho na výmenu informácií v oblasti azylu, migrácie a krajín pôvodu. Výsledkom bol vznik Európskej migračnej siete v roku 2003, zatiaľ len ako pilotného projektu (realizovaného v rokoch 2004 až 2006).

Európska rada v Thessalonikách v roku 2003 ako aj Haagsky program určujúci priority EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti schválený Európskou radou v novembri 2004, zdôraznili potrebu spoločnej analýzy fenoménu migrácie, najmä prostredníctvom zberu, poskytovania, výmeny a efektívneho používania aktuálnych informácií. Európska migračná sieť mala byť jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa. Európska rada zdôraznila, že do budúcnosti preskúma možnosti založenia Európskej migračnej siete s pevnou a stálou štruktúrou.

Po úspešnom ukončení príprav, Rada Európskej únie svojím rozhodnutím (Rozhodnutie Rady 2008/381/ES prijaté 14. mája 2008) zriadila Európsku migračnú sieť.

Slovenská republika sa podieľala už od roku 2003 na pilotných a prípravných aktivitách Európskej migračnej siete. Koordinátorom Národného kontaktného bodu (NKB) EMN na Slovensku bola do decembra 2008 Akadémia Policajného zboru v Bratislave. V decembri 2008 funkciu koordinátora NKB na Slovensku prebrala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Úrad v Slovenskej republike, na základe Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Aktivity a činnosť EMN na Slovensku sú financované z operačného grantu EK a štátneho rozpočtu SR (kapitola Ministerstva vnútra SR) v pomere 80:20.